01.01.1970 1620

Еммеріх Фрідріх Давидович

 

    Народився 16 липня 1931 р. в с. Підлісному Марксівського району Саратовської області в родині службовців. У 1954 р. закінчив Казанський СГІ і за комсомольською путівкою вирушив на цілину в Алтайський край.

     З 1958 по 1961 р. навчався в аспірантурі Всесоюзного НДІ рослинництва ім. академіка М.І.Вавилова, з 1961 по 1963 р. працював старшим науковим співробітником Московського відділення інституту.

     1963 р. обраний на посаду доцента кафедри ботаніки Новозибківського педагогічного інституту.

     Протягом 1967-1975 рр. працював старшим науковим співробітником лабораторії фізіології рослин Всесоюзного НДІ зрошуваного овочівництва й баштанництва.

     Упродовж 1976-1987 рр. Фрідріх Давидович очолював кафедру мікробіології, біохімії та фізіології рослин Уманського СГІ. 1985 р. захистив докторську дисертацію, а в 1986 р. йому було присвоєно вчене звання професора.

     У 1981-1985 рр. Ф.Д.Еммеріх провів науково-дослідну роботу за тематичним планом інституту, а також за цільовою комплексною науково-технічною програмою «Створення й широке впровадження регуляторів росту рослин, які забезпечують підвищення врожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості».

     Розроблені вченим прийоми оброблення розсади помідорів хлорхолінхлоридом забезпечують підвищення врожайності й виходу ранньої продукції. Вони отримали загальне схвалення й поширення в господарствах Півдня України, Молдови, Нижнього Поволжя. Результати наукових досліджень опубліковані в 51 праці - у наукових журналах, методичних розробках, рекомендаціях.

     Фрідріх Давидович Еммеріх постійно виступав з науковими доповідями на семінарах, конференціях, у періодичній пресі. Водночас проводив значну навчально-методичну роботу щодо поліпшення підготовки фахівців, був головою методичної комісії факультету заочної освіти та плодоовочевого факультету, керував науковою роботою студентів.