01.01.1970 2548

Душечкін Олександр Іванович

 

Народився 13.08.1874 р. в с. Опеченський Рядок Новгородської губернії (Росія). Початкову освіту одержав у місцевій сільській школі, закінчив гімназію і в 1883 р. вступив на природничо-історичне відділення фізико-математичного факультету Петербурзького університету, де поряд з навчанням проводив наукові дослідження.

З 1897 по 1899 р. удосконалював свої знання з хімічної технології і органічної хімії у кращих фахівців Політехнічного інституту в Цюріху (Швейцарія) та інших лабораторіях за кордоном.

У 1899 р. починає працювати хіміком у лабораторії Департаменту митних зборів. У грудні цього ж року за перевезення і зберігання нелегальної літератури був заарештований і після семи місяців ув'язнення на два з половиною роки висланий під нагляд поліції в Новгородську губернію. Після заслання йому було заборонено проживати в столичних і губернських містах Росії і він у 1903 р. переїжджає до Києва.

До 1913 р. О.І. Душечкін працював на посаді агрохіміка в лабораторії дослідних полів Всеросійського товариства цукрозаводчиків. З 1915 р. брав активну участь у створенні Київської обласної станції і до 1930 р. працював на ній завідувачем відділу агрохімії. У 1920 р. його обирають доцентом агрономічного відділення Київського політехнічного інституту, на базі якого створено сільськогосподарський інститут, і він працює там завідувачем кафедри агрохімії. З 1923 р. - уповноважений Наркомзему УРСР. Поряд з цим О.І. Душечкін очолює кафедру агрохімії і ґрунтознавства Уманського СГІ. Під його керівництвом розгортаються наукові дослідження ґрунтів на Уманщині, розробляються способи їх поліпшення і збереження родючості. Був двічі заарештований (1930-1931 рр.), але звільнений за відсутністю складу злочину.

У роки другої світової війни  - завідувач кафедри агрохімії Казахського СГІ, у 1944-1953 рр. - директор, а з 1953 р. - завідувач лабораторії агрохімії Інституту фізіології рослин і агрохімії АН УРСР. Доктор сільськогосподарських наук (1934 р.), професор (1938 р.), академік АН УРСР (1945 р.). Академік О.І. Душечкін дослідив динаміку основних елементів живлення в ґрунті, шляхи підвищення ефективності фосфорно-калійних добрив, обґрунтував раціональні методи внесення добрив.