01.01.1970 1803

Дирда-Лукін Іван Григорович

  

   Народився 5 жовтня 1880 р. в м. Городищі Черкаської області в родині землероба. Вищу освіту здобув у колишній Петроградській СГА (згодом Ленінградський і Пушкінський СГІ). Трудову діяльність розпочав у 1910 р. завідувачем цукровиробничих економій Черткова у м. Кагарлику Київської губернії.

     У квітні-листопаді 1915 р. І.Г.Дирда-Лукін керував зерновим господарством Рауха в м. Березаньці (нині Одеська обл.). У 1918-1919 рр. працював спеціалістом з городництва при Комітеті сільського господарства в Петрограді.

     Протягом 1919-1935 рр. - асистент, доцент, професор і завідувач кафедри рослинництва Пушкінського СГІ, з вересня 1930 р. - завідувач кафедри рослинництва Казахського СГІ.

     У жовтні 1948 р. вчена рада Уманського СГІ обрала професора І.Г.Дирду-Лукіна завідувачем кафедри рослинництва. На цій посаді він працював до 1950 р.

     У цей період давалися взнаки наслідки руйнувань матеріально-технічної бази, бракувало якісного посівного матеріалу, наукових напрацювань. Великої уваги потребувало дослідне поле та розсадник польових культур.

      Провідними польовими культурами в зоні розташування Уманського СГІ, з якими проводилися досліди, традиційно були озима пшениця, цукровий буряк, кукурудза, гречка, багаторічні трави. І.Г.Дирда-Лукін докладав чимало зусиль для відновлення і повноцінної діяльності навчально-наукової бази кафедри.

     Коло його наукових інтересів було досить широким: він досліджував біологію та способи вирощування кормових культур, цукрового буряка, вівса, а також розробляв способи боротьби з бур'янами на посівах культурних рослин. Основними його публікаціями були: «Сахарная свекла и свеклосахарная промышленность», «Возделывание овса», «Отчёт о работах Николаевской опытной станции за 1920-1925 годы. Основная часть напечатана в Известиях по с.-х. опытному делу сев.-зап. области», «Лучшие кормовые травы», «Какую пользу приносят опытные поля и станции», «Результаты испытания кормовых растений», «Сорные травы - злейшие враги полеводства», «Сорные травы», «К вопросу о способах посева красного клевера».

     У 1950 р. І.Г.Дирда-Лукін був призначений головою державної екзаменаційної комісії в Уманському СГІ.

     Біографічні відомості подані за документами особової справи І.Г.Дирди-Лукіна, професора Уманського СГІ (1948-1950). Подальша доля вченого й педагога та дата його смерті невідома.