01.01.1970 1691

Діброва Авксентій Опанасович

  

   Народився 27 лютого 1888 р. в селянській родині в с. Харківцях Лохвицького району Харківської губернії. Навчався в трирічній церковно-приходській школі, а потім у трирічній учительській школі.

     У 1903 р. А. О. Діброва вступив до Уманського училища садівництва і землеробства.

     За революційну діяльність був заарештований, після ув'язнення його виселили за межі України.

     Повернувшись із заслання (1910), працював наймитом. У 1912 р. склав іспити на атестат зрілості й вступив на фізико-математичний факультет Харківського університету.

     У 1915 р. його призвали в армію і невдовзі відправили до Московського Олександрівського військового училища. Потрапив на турецький фронт, де командував взводом. Після демобілізації в 1918 р. продовжив навчання в університеті, а потім учителював у рідному селі.

     З 1924 по 1932 р. А.О.Діброва працював в Уманському СГІ, де викладав органічну хімію і в 1931 р. отримав учене звання професора.

     З 1932 р. він - професор Таджицького СГІ, з 1936 р. - професор Ленінабадського педінституту.

     У роки Великої Вітчизняної війни розробив наукові основи й технологію виробництва стратегічної продукції з місцевої сировини.

     З 1945 р. А.О.Діброва працює у Львівському університеті, а з 1949 р. - у Львівському політехнічному інституті. Це був надзвичайно плідний період науково-педагогічної та громадської діяльності: він був організатором і головою правління Львівського обласного відділення Всесоюзної хімічної спілки ім. Д.І.Менделєєва.

     Авксентій Опанасович Діброва був шанованою й високоосвіченою людиною, добре знав суміжні науки, вільно володів німецькою, англійською, французькою та польською мовами.

     Помер А.О.Діброва в 1955 р.