01.01.1970 2086

Бугай Самсон Митрофанович

 

    Народився 10 липня 1902 р. в с. Чорнобаї Черкаської області в родині селянина‑бідняка. 1920 р. закінчив Золотоніське сільськогосподарське училище, 1923 р. - технікум.

     Протягом 1923-1925 рр. С.М.Бугай - викладач, директор училища. 1929 р. закінчив Київський сільськогосподарський інститут.

     Працював головним агрономом Роменського земельного відділу Сумської області (1929-1931), молодшим, а потім старшим науковим співробітником Всесоюзного НДІ махорки та Українського НДІ соціалістичного землеробства (1931-1941).

     У 1942-1943 рр. - головний агроном Наркомзему Казахської РСР, а в 1943-1946 рр. - Наркомзему УРСР; у 1946-1949 рр. - старший науковий співробітник, згодом завідувач відділу Українського НДІ соціалістичного землеробства; у 1949-1955 рр. - доцент і завідувач кафедри генетики, селекції та дарвінізму Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.

     Протягом 1955-1959 рр. С. М. Бугай очолював кафедру рослинництва і був деканом агрономічного факультету Уманського СГІ. У цей час на кафедрі рослинництва пожвавилась наукова робота співробітників, аспірантів, студентів, працював студентський науково-дослідний гурток. З його ініціативи в інституті проводилися важливі обласні наукові та виробничі конференції, до участі в яких він залучав і студентів.

     С.М.Бугай - яскрава особистість. Принциповий, він не зважав на чини і звання опонента. Його слухали, з ним рахувалися, глибоко поважали колеги, любили студенти за яскраві лекції, глибокі знання, ерудицію, людяність.

     У 1961-1983 рр. він - професор кафедри економіки, завідувач кафедри землеробства й тваринництва, кафедри економіки Київського інституту народного господарства.

     С.М.Бугай - автор понад 200 наукових праць, зокрема підручника «Рослинництво», який перевидавався 7 разів українською й російською мовами, кількох монографій і навчальних посібників. Під його керівництвом підготовлено понад 60 кандидатських і докторських дисертацій.

     Самсон Митрофанович Бугай нагороджений двома орденами Трудового Червоного Прапора, багатьма медалями, Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР, медалями ВДНГ СРСР і ВДНГ УРСР.

     Ученого неодноразово обирали депутатом Уманської районної та Черкаської обласної рад депутатів трудящих, членом спеціалізованих учених рад із присвоєння наукових ступенів докторів і кандидатів наук, призначали головою державної екзаменаційної комісії в різних ВНЗ.

     Помер С.М.Бугай у 1987 р.