01.01.1970 1639

Брун Генріх Карлович

     Народився 26 травня 1806 р. у м. Фрідріхсгані (Фінляндія) у родині відомого комерсанта, ще в дитинстві втратив батьків.

     У 1815 р. його направили на навчання до пансіону, після закінчення якого він вступив до Петербурзького університету, а з 1823 р. навчався на філософському факультеті Дерптського університету.

     Склавши в 1825 р. іспит на ступінь кандидата філософії, виїхав до Німеччини, де прослухав курс лекцій з природничих і філософських наук. 1828 р. захистив дисертацію й здобув ступінь доктора філософії.

     У 1831 р. Г.К.Брун приїхав до м. Одеси, де обійняв посаду професора Рішельєвського ліцею, а з 1844 по 1851 р. за сумісництвом викладав арифметику і геометрію в Головному училищі садівництва. Ці предмети мали загальноосвітній і прикладний характер, давали змогу майбутнім «теоретично і практично обізнаним» садівникам робити розрахунки при проектуванні плодових і декоративних насаджень, розв'язувати композиційні завдання.

     Згодом Генріх Карлович працював інспектором класів Одеського інституту шляхетних дівчат.

     Наукова діяльність професора Г.К.Бруна відображена в багатьох спеціальних виданнях, надрукованих у Росії та за кордоном. Його праці торкались усіх розділів чистої математики й аналітичної геометрії, вищої алгебри, диференціального та інтегрального числення, теорії ймовірності.

     Найважливішими науковими працями, виданими в Росії, були: «Про розв'язання числових рівнянь методом Горнера і Греффе», де вперше розв'язано числове рівняння дванадцятого ступеня; «Збірник задач і пропозицій, що належать до ліній другого ступеня», який був відзначений премією Академії наук; «Керівництво до варіаційного числення».

     Наукові праці Генріха Карловича Бруна є вагомим внеском у розвиток математичних наук і високо оцінені в наукових колах Росії та за кордоном

     Дата смерті Г.К.Бруна невідома.