01.01.1970 1830

Білоус Іван Іванович

 

    Народився 1 січня 1905 р. в с. Гродзевому Уманського повіту Київської губернії (нині Уманський район Черкаської області) в селянській родині.

     У 1921 р. здібного юнака відрядили на навчання до Уманського агротехнікуму, яке він суміщав із роботою препаратора, а згодом лаборанта кафедри ботаніки і фітопатології.

     У 1926 р. після отримання диплома агрономаплодівника залишився в технікумі на посаді асистента кафедри ботаніки.

     1930 р. Іван Іванович екстерном закінчив факультет рослинництва Ленінградського СГІ зі спеціалізації «Агрофізіологія». Цього ж року його призначили доцентом, а з 1937 р. - завідувачем кафедри ботаніки й фізіології рослин.

     І.І.Білоус викладав ботаніку, фітопатологію, рослинництво з основами дослідної справи, селекцію та насінництво польових культур, буряківництво, керував виробничим навчанням у садпрофшколі й агропрофшколі при Уманському СГІ. З 1931 по 1937 р. - завідував відділом заочного навчання і підвищенням кваліфікації спеціалістів сільського господарства, з 1937 по 1939 р. був деканом плодоовочевого факультету, з 1934 по 1939 р. періодично виконував обов'язки заступника директора інституту з навчально-наукової роботи.

     Із січня по липень 1941 р. І.І.Білоус обіймав посаду старшого інспектора сільськогосподарських ВНЗ Управління навчальними закладами при Народному комісаріаті земельних справ УРСР.

     Протягом 1941-1944 рр. Іван Іванович воював на фронтах Великої Вітчизняної війни, брав участь у партизанському русі.

     У 1944 р. був в. о. директора Уманського СГІ і брав активну участь у відновленні зруйнованого ворогом навчального закладу.

     У 1945 р. приступив до роботи в Академії наук УРСР - був завідувачем сектора аспірантури, ученим секретарем аспірантської комісії, водночас за сумісництвом працював завідувачем кафедри ботаніки Ніжинського державного педагогічного інституту. З 1947 по 1956 р. очолював відділ декоративного й субтропічного садівництва, з 1956 по 1966 р. - старший науковий співробітник Українського НДІ садівництва.

     За роки активної науково-педагогічної роботи Іван Іванович Білоус підготував і видав 89 наукових, навчально-методичних праць, наукових доповідей.

     Дата смерті І.І.Білоуса невідома.