09.02.2015 9172

Календар ювілейних та пам’ятних дат

175 років тому, 9 лютого 1842 році була прийнята урядова Постанова про відкриття садівничих закладів Росії, яка передбачала створення трьохступеневої мережі навчальних закладів з «правильного» садівництва: практичні школи при державних садах ( у тому числі і в Умані у Царициному саду); кілька середніх училищ і Головне училище садівництва з повним теоретичним та практичним курсом підготовки спеціалістів в Одесі.

 160-річчя від дня народження Пашкевича Василя Васильовича (10.01.1857 – 01.11.1939), видатного вченого садівника, академіка, який у 1885 – 1892 роках працював головним садівничим Царициного саду («Софіївка») та викладачем садівництва в Уманському середньому училищі землеробства і садівництва.

130-річчя від дня народження Єремеєва Івана Максимовича (19.01.1887 – 01.11.1957), професора, видатного вітчизняного вченого селекціонера, співавтора знаменитого сорту твердої пшениці «Українка 0246», що став найпоширенішим і займав площу понад 7 млн. га. Працював завідувачем кафедри рослинництва та селекції Уманського сільськогосподарського інституту з 1951 – 1955 роках, а до 1957 року – професором цієї кафедри. Іван Максимович Єремеєв був блискучим лектором, вирізнявся ерудицією, високо педагогічною майстерністю, відданістю науці та обов’язку.

110-річчя від дня народження Десятова Анатолія Матвійовича (1907 – 1991), доцента кафедри селекції, декана факультету агрономії (1950 – 1957). Його наукова робота була пов’язана з вивченням синтетичної і аналітичної селекції в плодівництві, якою він займався з 1950 року. Першим методом (синтетична селекція) було одержано і передано в державне сортовипробування яблуню Зоя та відібрано з місцевого матеріалу чотири сорти пізніх груш, імунних до хвороб. Другим методом (аналітичної селекції) виведено новий сорт груші Красива. Разом із співробітниками кафедри розробив метод зимового зберігання маточників при селекції капусти та заклав гібридний сад груш пізніх сортів достигання.

 110-річчя від дня народження Кундіревича Никодим Вікторовича (14.10.1907 - ____ ). З 25.12.1953 року назначений завідувачем військової кафедри УСГІ, 14.06.1961 вийшов у відставку у зв’язку з ліквідацією кафедри. У роки війни був начальником штабу І-ї польської дивізії. Після війни генерал – майор, начальник штабу радянських військ у Польщі, служив під керівництвом маршала Рокосовського К.К., а 10.12.1952 був відкликаний з Польщі та переїхав на Україну.  

 115-річчя від дня народження Коломійця Івана Опанасовича (26.11.1902 –__ ), доктора біологічних наук, професора, ботаніка, фізіолога. Протягом 1966 - 1967 років очолював кафедру ботаніки, його наукова робота була пов’язана з вивченням фізіології плодоношення плодових культур та подолання його періодичності.

 130-річчя від дня народження Хреннікова Євгена Володимировича (17.02.1887 – ___ ) доцента, кандидата с.-г. наук, селекціонера рослинництва. Протягом 1938 – 1948 років очолював кафедру рослинництва і луківництва, а до 1951 року доцент кафедри рослинництва.

 130-річчя від дня народження Вовка Прокофія Федоровича (21.07.1887 – 24.06.1943), видатного вченого і педагога, професора, організатора с.-г. науки в Україні. Прокофій Федорович Вовк випускник Уманського сільськогосподарського інституту 1910 року. У 1920 році був направлений в Умань для проведення реорганізації Уманського училища землеробства і садівництва спочатку в агротехнікум, а потім в інститут, де працював викладачем, науковим співробітником та завідувачем кафедри механізації по 1925р.

  135-річчя від дня народження Нестерводського Василя Антоновича (березень 1882 – 1977.) У 1909 році закінчив спеціальні курси з бджільництва при Уманському училищі садівництва і землеробства. З 1912 по 1917 рік працював на посаді викладача цього ж закладу та помічником завідуючого пасікою, де розгорнув активну освітню та дослідницьку діяльність. Він брав участь в організації зразкової навчальної пасіки та музею, що функціонували при училищі. Музей вміщував колекцію вуликів різного типу, гербарій медоносних рослин та інвентар, який використовували при догляді за бджолами. Здобутки пасіки Уманського училища садівництва і землеробства демонструвалися на Всеросійській виставці в Москві 1912 р., де були відзначені золотою медаллю. В.А.Нестерводський сприяв становленню в Україні промислового бджільництва та створенню крупних державних пасік. Це невтомний організатор освітнього процесу, зусиллями якого бджільництво введено до розряду обов`язкових дисциплін у низці вищих та середніх сільськогосподарських навчальних закладів.

 160-річчя від дня народження Дубровськоґо Павла Михайловича

 (28 (14). 01. 1857 – 30. 11. 1916) Був директором Уманської школи садівництва, але як прихильник культурної автономії України, знятий с посади. Його ініціативі належить заснування бібліотек, сільськогосподарських шкіл, курсів, виставок тощо, а також журнал «Хуторянин», що виходив у Полтаві в 1896—1917 рр.

 155-річчя від дня народження Придорогіна Михайла Івановича (19.10.1862 – 13.06.1923). Після закінчення в 1887 році Петровської сільськогосподарської академії він поступив викладачем в Маріінське середнє землеробське училище, а звідти був переведений до Уманського училища землеробства і садівництва, де паралельно з викладацькою роботою керував фермою і господарством.

115-річчя від дня народження Бугая Самсона Митрофановича (10.07.1902 – червень 1987) доктора біологічних наук, професора. З 1955 по 1961 рік завідував кафедрою рослинництва і був деканом агрономічного факультету Уманського с.-г. інституту. З його ініціативи в інституті проводилися важливі обласні наукові та виробничі конференції, до участі в яких він залучав студентів. Автор понад 200 наукових праць, зокрема підручника «Рослинництво». Під його керівництвом підготовлено понад 60 кандидатських і докторських дисертацій. Нагороджений двома орденами Трудового Червоного Прапора, багатьма Медалями, Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР, медалями ВДНГ СРСР і ВДНГ УРСР

135-річчя від дня народження Букраби Владислава Владиславовича Народився у 1882 р., дата смерті невідома. У серпні 1950 р. вчена рада Уманського СГІ обрала Владислава Владиславовича Букрабу професором кафедри тваринництва. Його наукова діяльність зосереджувалася на пошуках нових форм і методів селекційної роботи, формуванні кормової бази, організації раціональних способів відгодівлі й догляду тварин.

  115-річчя від дня народження Дуки Степана Харитоновича (10.04.1907 –23.06.1960), видатного вченого селекціонера і педагога, доктора с.-г. наук, професора, випускника Уманського СГІ 1929 року. Працював в Уманському сільськогосподарському інституті доцентом та завідувачем кафедри генетики і селекції (1934 – 1937). Після захисту докторської дисертації обіймав посаду    директора Українського науково-дослідного інституту садівництва в (1949–1960). У 1959 році обраний дійсним членом українського відділення ВАСГНІЛ (нині – Українська академія аграрних наук). С. Х. Дука є автором понад 70 наукових робіт з генетики, селекції і садівництва, написав монографію з біології і селекції садових крупноплідних суниць. Співавтор у виведенні кількох сортів суниць — Київська рання 2, Ювілейна, Українка, черешні — Улюблена Дуки, Красуня Києва, Китаївська чорна, вишні — Уманська скороспілка. Разом з Л.С.Резніченком вивів сорт яблуні Рубінова Дуки.

 75-річчя від дня народження Лановської Марії Гаврилівни (23.02.1942 – ___ 2007). з 1979 року працювала старшим викладачем кафедри тваринництва уманського СГІ, у 1987 році очолила кафедру. У 1995 році Лановській Марії Гаврилівні присвоєно вчене звання професора, вона є автором і співавтором понад 100 наукових праць, 3 підручників та 20 методичних розробок. Була нагороджена знаком Мінагрополітики України» та Відмінник аграрної освіти і науки» ІІІ ступеня.

 125 років тому, в 1892 році в Уманському училищі землеробства і садівництва розпочали діяльність щорічні курси з підвищення сільськогосподарських знань.

90 років тому, 17 листопада 1927 року за новим «Положенням про технікуми в УРСР», правління Уманського агротехнікуму постановило присвоїти назву Уманський сільськогосподарський політехнікум.

 60 років з часу виходу першого номера багатотиражки «За сільськогосподарські кадри» (нині «Університетські вісті»).

50 років з дня відкриття Музею історії Уманського національного університету садівництва.

 45 років з часу створення кафедри економіки (1972 рік).

 20 років з часу створення кафедри менеджменту (1997 рік).

 20 років з часу створення Народного танцювального колективу профспілок України «Нивка».

 

Фахівець першої категорії наукового відділу

завідувач музею історії УНУС О.В.Свистун