29.10.2013 5999

Наукові роботи студентів

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ КАФЕДРИ ГЕНЕТИКИ, СЕЛЕКЦІЇ РОСЛИН ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ  АГРОНОМІЇ, ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА, ЕКОЛОГІЇ ТА ЗАХИСТУ РОСЛИН ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ  „МАГІСТР”

 • Створення відновлювачів фертильності соняшника стійких до  гербіциду     Евро-Лайтінг
 • Створення закріплювачів стерильності соняшника стійких до гербіциду   Евролайтінг         
 • Створення відновлювачів фертильності соняшника кондитерського     напряму використання
 • Створення закріплювачів стерильності соняшника кондитерського напряму використання
 • Оцінка вихідних матеріалів соняшника для селекції гібридів кондитерського напряму використання
 • Створення закріплювачів стерильності соняшника із ознакою „білоквітковість”
 • Апробація способу „in phante” створення форм соняшника стійких до гербіцидів із діючою речовиною фоефікобрицин
 • Створення ранньостиглих ліній кукурудзи із еректоїдним листом                    
 • Реакція ліній кукурудзи за еректоїдним листом на С – тип стерильності                 
 • Реакція ліній кукурудзи за еректоїдним листом на М – тип стерильності                         
 • Успадкування еректоїдності у гібридів кукурудзи першого покоління
 • Господарська і селекційна цінність простих між лінійних гібридів кукурудзи в умовах Правобережного Лісостепу України
 • Рівень прояву господарсько-цінних ознак у трилінійних гібридів кукурудзи конкурсного випробування в умовах Правобережного Лісостепу.
 • Урожайність базисного насіння буряка цукрового при застосуванні після сходових гербіцидів в умовах Правобережного Лісостепу.
 • Розвиток чоловічого гематофіту буряка цукрового за різного гербіцидного навантаження
 • Ембріональний розвиток диплоїдного насіння буряка цукрового при застосуванні гербіцидів в умовах Правобережного Лісостепу.
 • Продуктивність насіння триплоїдних гібридів буряка цукрового при застосуванні гербіцидів в умовах Правобережного Лісостепу.
 • Клітинна селекція цикорію коренеплідного на стійкість до засолення.
 • Клітинна селекція цикорію коренеплідного на стійкість до важких металів.
 • Клітинна селекція цикорію коренеплідного на стійкість до осмотичного стресу.
 • Біотехнологічні методи в селекції рижію ярого.
 • Біотехнологічні методи в селекції ріпаку.
 • Мікроклональне розмноження представників роду (Crataegus L.) глід.
 • Мікроклональне розмноження представників роду (Sorbus L.) горобина.
 • .Мікроклональне розмноження представників роду (Corullus L.) ліщин.
 • Мікроклональне розмноження представників роду (Malus L.) яблуня.
 • Використання біотехнологічних методів у селекції буряка цукрового для отримання гаплоїдних матеріалів.
 • Індукція формування гаплоїдних матеріалів з використанням біотехнологічних методів.
 • Модифікація живильних середовищ для отримання гаплоїдних і гомодиплоїдних матеріалів буряка цукрового.
 • Використання біотехнологічних методів в селекції цикорію коренеплідного.
 • Створення батьківських компонентів ріпаку для гетерозисної селекції.
 • Клітинна селекція цикорію коренеплідного на стійкість до сольового стресу.
 • Клітинна селекція цикорію коренеплідного на стійкість до абіотичних факторів (важкі метали).
 • Використання гіногенезу для індукції формування макроструктур буряка цукрового в ізольованій культурі.