16.06.2017 7912

Атестація щодо вільного володіння державною мовою

ПОРЯДОК

реєстрації осіб, які претендують на вступ на державну службу, для проходження в Уманському національному університеті садівництва атестації щодо вільного володіння державною мовою

Цей порядок встановлює процедуру реєстрації осіб, які претендують на вступ на державну службу, для проходження атестації щодо вільного володіння державною мовою в атестаційній комісії Уманського національного університету садівництва.

 

I. Приймання заяв від осіб, які претендують на зайняття посад державної служби

1.1. Для проходження атестації особа, яка претендує на вступ на державну службу, подає заяву на ім’я ректора університету.

Зразок заяви розміщено на офіційному веб-сайті університету в розділі Структура → Інститути → НКЦ «Інститут післядипломної освіти та дорадництва» → «Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою».

1.2. Особа, яка бажає пройти атестацію, може подати заяву будь-яким зручним для неї способом:

- особисто секретареві атестаційної комісії за адресою: вул. Інститутська, 1, корп. № 4, каб. № 190, м. Умань, 20305 (з 09.00 до 14.00, крім вихідних і святкових днів);

- надіслати поштою рекомендованим листом на адресу: НКЦ «Інститут післядипломної освіти та дорадництва», вул. Інститутська, 1, корп. № 4, каб. № 190, м. Умань, 20305;

- заповнити електронну реєстраційну форму, розміщену на офіційному веб-сайті університету в розділі Структура → Інститути → НКЦ «Інститут післядипломної освіти та дорадництва» → «Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою».

 Терміни подання заяв: не пізніше ніж за 1 тиждень до проведення атестації.

1.3. До заяви потрібно додати оригінали платіжних документів (до електронної форми – їх скановані копії) про сплачену послугу з проведення атестації з державної мови та про вартість виготовлення та видачі посвідчення. Реквізити для оплати розміщено на офіційному веб-сайті університету в розділі Структура → Інститути → НКЦ «Інститут післядипломної освіти та дорадництва» → «Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою».

 

щодо вільного володіння державною мовою осробіяка претендує на

1.4. Особи, які заповнили електронну реєстраційну форму, оригінал платіжного документа подають особисто секретареві атестаційної комісії в день атестації до початку її проведення.

1.5. Секретар атестаційної комісії впродовж двох робочих днів з моменту отримання заяви повідомляє претендента на вступ на державну службу за зазначеною ним електронною адресою або в інший спосіб про час і місце проведення атестації.

 

II. Реєстрація учасників атестації

2.1. Учасник атестації повинен прибути у визначені атестаційною комісією день, час і місце (згідно з графіком атестаційної сесії) для проходження атестації.

2.2. Учасник атестації повинен мати при собі документ, який посвідчує його особу та підтверджує громадянство України (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон).

2.3. Секретар атестаційної комісії фіксує присутність учасника атестації у відомості, і його вважають допущеним до проходження атестації.

2.4. Відомості реєстрації осіб нумеруються, зберігаються в НКЦ «Інститут післядипломної освіти та дорадництва» впродовж 5 років після чого передаються до архіву УНУС у встановленому порядку.

 

ПОРЯДОК

отримання посвідчення щодо вільного володіння державною мовою без проходження атестації

Відповідно до п. 56 постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» отримання посвідчення щодо вільного володіння державною мовою без проходження процедури атестації та на безоплатній основі можливе за умови звернення особи до керівника ВНЗ із заявою про видачу посвідчення (зразок заяви додається) та надання копії одного з таких документів:

1) документа державного зразка про загальну середню освіту, виданого до 2000 року, з оцінкою “5” за вивчення української мови;

2) документа державного зразка про загальну середню освіту, виданого після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;

3) диплома молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивчення української мови;

4) диплома бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями: Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література;  Українська мова та література; Українська мова та література і іноземна мова; Філологія.

При поданні заяви має бути пред’явлений оригінал одного із зазначених вище документів та його ксерокопія.

У разі зміни прізвища, імені чи по батькові, додатково пред’являється оригінал документа, що підтверджує зміну прізвища, імені чи по батькові та його ксерокопія.

До заяви потрібно додати оригінал платіжного документа (до електронної форми – його скановану копію) про вартість виготовлення та видачі посвідчення. Реквізити для оплати розміщено на офіційному веб-сайті університету в розділі Структура → Інститути → НКЦ «Інститут післядипломної освіти та дорадництва» → «Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою».

Заяву про видачу посвідчення про вільне володіння державною мовою розглядає атестаційна комісія в ході чергової атестаційної сесії і ухвалює рішення про видачу посвідчення.

Примітка 1. Відповідно до п. 5-4 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №796 видача дубліката посвідчення щодо вільного володіння державною мовою здійснюється на платній основі.

Примітка 2. Посвідчення видаються за процедурою та в терміни, визначені п. 57 постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301.

Примітка 3. Заяви про видачу посвідчення та додатки до них приймаються секретарем атестаційної комісії за адресою: вул. Інститутська, 1, корп. № 4, каб. № 190, м. Умань, 20305 (з 09.00 до 14.00, крім вихідних і святкових днів).

Постанова КМУ від 26.04.2017р. №301

Наказ Про організацію проведення атестації

Наказ Про встановлення вартості проведення атестації

Наказ Про вартість виготовлення та вартість посвідчення

Графік

Зразок заяви для проходження атестації

Зразок заяви для осіб, які мають один з документів, зазначених у п.56 Постанови КМУ від 26 квітня 2017р. № 301

Реквізити для оплати

Теми презентацій