Інститути

  • НКЦ "Інститут післядипломної освіти та дорадництва"

    Основні напрями діяльності Інституту - перепідготовка фахівців, підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, надання дорадчих послуг сільськогосподарським товаровиробникам та сільському населенню. Перепідготовка фахівців - спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки слухачів шляхом поглиблення, розширення й оновлення їх професійних знань, вмінь і навичок.