03.03.2016 10025

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища
Технології захисту навколишнього середовища

Інженерна екологія – наука про взаємодію технічних і природних комплексів, що вивчає області проектування та створення ресурсозберігаючих технологій, екологічно безпечних споруд і промислових виробництв та управління ними, реалізацію інженерно-екологічних рішень для раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища.

Навколо нас безмежна кількість невикористаної відновлюваної енергії. Проблема в тому, як її добувати і використовувати? Не дивно, що розробки у даній сфері стали надпопулярними в останній час. Так, вчені з Массачусетського технологічного інституту розробили тепловий резонатор, який генерує електрику за рахунок коливань температури повітря, а ідея угорських новаторів полягає у тому, щоб об’єднати сонячні батареї з елементами дорожнього покриття, зокрема тротуарною плиткою. І навіть наші кроки можна перетворити на електричну енергію, що можна спостерігати на доріжці Павагена або Smart Street, якою є лондонська вулиця Берд-стріт.

Україна залишається країною з значним техногенним навантаженням на навколишнє середовище. Тому важливим державним завданням є захист довкілля від негативного впливу цього навантаження. Вирішення даної проблеми неможливе без висококваліфікованих фахівців – технологів-екологів та інженерів-технологів з екології.

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища» тісно споріднена зі спеціальністю 101 «Екологія», яка відноситься до галузі знань «Виробництво та технології» і спрямована, в першу чергу, на аналіз шкідливих впливів техногенного середовища на довкілля, виявлення й оцінку різних видів забруднення, розробку та застосування ефективних технологій захисту навколишнього середовища, формування екологічної безпеки, обґрунтування природоохоронних заходів.

Фахівець із технологій захисту навколишнього середовища може займати такі посади:

 • завідувач очисних споруд;
 • технік з експлуатації сонячних енергетичних установок; 
 • технік-еколог;
 • фахівець з управління природокористуванням;
 • фахівець із нетрадиційних видів енергії; 
 • експерт із енергоефективності нетрадиційних і відновлювальних видів енергії; 
 • експерт із енергозбереження та енергоефективності; 
 • технічний експерт з промислової безпеки;
 • інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції; 
 • інженер з охорони навколишнього середовища; 
 • інженер з природокористування; 
 • інженер з техногенно-екологічної безпеки; 
 • інженер-технолог з очищення води; 
 • інженер-технолог з переробки відходів.