29.01.2021 17591

Спеціальність «Технології захисту навколишнього середовища»

Спеціальність «Технології захисту навколишнього середовища» – це отримання сучасних універсальних знань, які можна застосувати у будь-якій сфері діяльності, пов’язаній з промисловістю, охороною праці, екологічною та техногенною безпекою.

Пріоритетним напрямком розвитку будь-якої держави, насамперед, має бути захист навколишнього середовища та зменшення негативного впливу на нього. Звісно, вирішення даної проблеми неможливе без висококваліфікованих фахівців – технологів з захисту навколишнього середовища.

 

ДЕ ПРАЦЮЮТЬ ФАХІВЦІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»?

Дана спеціальність займає широкий спектр на ринку праці. Фахівець із технологій захисту навколишнього середовища може займати наступні посади: технік з експлуатації сонячних енергетичних установок; технік-еколог; фахівець з управління природокористуванням; фахівець із нетрадиційних видів енергії; експерт із енергоефективності нетрадиційних і відновлювальних видів енергії; експерт із енергозбереження та енергоефективності; технічний експерт з промислової безпеки; інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції; інженер з охорони навколишнього середовища; інженер з природокористування; інженер з техногенно-екологічної безпеки; інженер-технолог з очищення води; інженер-технолог з переробки відходів. Також спеціалісти із технологій захисту навколишнього середовища можуть працювати: на підприємствах, що оцінюють рівень забруднення та здійснюють контроль якості різних компонентів навколишнього середовища (водного та повітряного простору, ґрунтів) і продуктів харчування; в організаціях, що здійснюють постійний моніторинг стану навколишнього середовища; у науково-дослідних установах, природоохоронних організаціях, муніципальних структурах.

 

РИСИ ПОТЕНЦІЙНОГО «ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»

Дана професія для особистостей, які володіють аналітичним складом розуму та здатні наполегливо працювати у напрямку поліпшення екологічного стану навколишнього середовища. Важливими рисами є: креативність, гнучкість, дипломатичність, уважність і точність, відповідальність, вміння аналізувати (виробничу діяльність підприємства, використання новітніх технологій в механізації сільськогосподарського виробництва тощо).

 

ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЇ

Свою кар’єру технолог із захисту навколишнього середовища починає з позиції технічного помічника. З часом фахівець може стати координатором і вести свій напрямок у галузях: токсичних забруднювачів; ядерних проектів; лісової сертифікації. Наступною щабелькою, більш оплачуваною, є посада фахівця, що контролює декількох координаторів. Вищою управлінською ланкою у даній сфері є виконавчий директор. Технолог, інженер з охорони праці, навколишнього середовища має зарплату від 5000грн., директор з охорони праці та навколишнього середовища – до 60000 грн.

 

ЧОМУ САМЕ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА» В УМАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ САДІВНИЦТВА

Спеціальність «ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА» в Уманському національному університеті садівництва – ЦЕ:

  • АКУТАЛЬНІСТЬ – освітні програми, розроблені відповідно до вимог ринку, у безпосередній і прямій співпраці з роботодавцями;
  • РІЗНОПЛАНОВІ ДЖЕРЕЛА ЗНАНЬ – можливість проходження виробничого та навчального стажування та практики на кращих підприємствах та організаціях в Україні та за кордоном;
  • НАВЧАННЯ У ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ – можливість паралельного здобуття освіти одразу на двох спеціальностях і дистанційні методи навчання онлайн у зручний для студента час.