29.01.2021 13292

Спеціальність «Науки про Землю»

Науки про Землю – це комплекс наук, які вивчають Землю, її природні властивості, людство та результати його господарської діяльності. А ще це вчення, які досліджують інші планети, з огляду на можливості їх колонізації у майбутньому. Наш великий співвітчизник Юрій Кондратюк не встиг здійснити свою мрію – завоювання космічних просторів, однак сучасник Ілон Маск продовжив його справу і вже сьогодні готує експедицію на Марс з метою його колонізації.

ДЕ ПРАЦЮЮТЬ ФАХІВЦІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ»?

Випускники спеціальності «Науки про Землю» працюють у геологічних і геолого-розвідувальних партіях; у проектно-пошукових та науково-дослідних установах; у галузі охорони навколишнього середовища; у картографічній сфері та землеустрої.

 

РИСИ ПОТЕНЦІЙНОГО ФАХІВЦЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ»

Фахівець зі спеціальності «Науки про землю» – це особа, яка має здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми. Ключовими рисами такого фахівця є всебічний розвиток і посидючість, терпіння і вміння аналізувати, знання, навички та вміння з 8 найважливіших напрямів наукових досліджень: геологія; геохімія, мінералогія, петрологія; економічна геологія (геологія родовищ корисних копалин; геофізика, геоінформатика, дистанційні аерокосмічні дослідження; гідрогеологія та інженерна геологія; географія; гідрометеорологія; землеустрій і земельний кадастр), здатність аналізувати та робити висновки, спостережливість, інтерес до навколишнього світу, уважність, комунікабельність, відповідальність.

ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЇ

За даними сайту Work.ua,  фахівець з спеціальності «НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ» в Україні заробляє в середньому від 7000 грн. 

Дана спеціальність вважається нині однією з найактуальніших на перспективу. Формування у випускників здатності здійснювати наукові дослідження геосфер і їхніх компонентів, встановлювати закономірності їхньої будови та розвитку, розв’язувати складні практичні та наукові задачі і на основі цього надавати оцінку впливу на людське суспільство промислового середовища дають змогу спеціалістам мати широкий спектр працевлаштування. Адже в Україні зосереджений найбільший світовий масив чорноземів – найродючіших земель, подальше ефективне використання яких зможуть здійснювати лише фахівці з комплексною підготовкою та широким світоглядом.

ЧОМУ САМЕ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ» В УМАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ САДІВНИЦТВА?

Спеціальність «НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ» в Уманському національному університеті садівництва – ЦЕ:

  • АКУТАЛЬНІСТЬ – освітні програми, розроблені відповідно до вимог ринку, у безпосередній і прямій співпраці з роботодавцями;
  • РІЗНОПЛАНОВІ ДЖЕРЕЛА ЗНАНЬ – можливість проходження виробничого та навчального стажування та практики на кращих підприємствах та організаціях в Україні та за кордоном;
  • НАВЧАННЯ У ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ – можливість паралельного здобуття освіти одразу на двох спеціальностях і дистанційні методи навчання онлайн у зручний для студента час.