20.05.2013 23281

Екологія

Екологія
Екологія

У сучасному світі екологія займає першість серед рушійних сил науково-технічного прогресу. Адже здоровим бути – модно, енергонезалежним – необхідно, жити у здоровому, екологічно чистому середовищі, вживати екологічно безпечну їжу – важливо, а здійснювати виробництво екологічної продукції – завжди прибутково.

Внаслідок тривалого бездумного використання ресурсів планети, нині людство зіткнулося з низкою глобальних екологічних проблем, головна серед яких – вичерпність природних ресурсів. Приклад проекту з подолання глобальної екологічної кризи – робота Ілона Маска з вивчення біогеохімічного кругообігу карбону, його електрокар «Тесла» та ціла низка грандіозних розробок, у тому числі – спрямованих на подолання глобальної екологічної кризи.

Розуміння проблеми «Глобальне потепління» спонукало до розробки американськими вченими проекту використання сучасних бомбардувальників для відновлення лісів планети.

Відповідно до паспорту спеціальності 101 «Екологія», фахівець в цій галузі наук вивчає взаємовідносини організмів із довкіллям, досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових систем (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери), виявляє механізми підтримання їх стійкості у просторі та часі.

У структурі сучасної екології виділяють такі основні напрями: загальну, спеціальну та прикладну екологію. Загальна екологія вивчає фундаментальні проблеми організації екосистем. Спеціальна екологія досліджує особливості пристосування популяцій різних видів організмів чи їх угруповань до умов навколишнього середовища. Прикладна екологія вивчає дію чинників довкілля на біосистеми та спрямована, головним чином, на розв'язання практичних питань.

Відповідно до законодавства України, на підприємстві, де працює понад 50 осіб, має бути введена окрема посада еколога.

Сферами працевлаштування фахівця-еколога є:

 • заповідники, заказники та інші території або місця різного рівня заповідання;
 • науково-дослідні установи;
 • органи державної влади: державні екологічні інспекції, відділи екології при районних і місцевих радах, санепідстанції;
 • профільні громадські організації;
 • міжнародні установи та громадські організації;
 • система екологічного менеджменту за ISO 14001:2004;
 • бізнес-структури, діяльність яких ґрунтується на продажі екологічних продуктів і наданні екологічних послуг;
 • екологічна освіта;
 • сфера управління природокористуванням.

Також серед професійних можливостей еколога реалізація перспектив щодо участі у:

 • профільних міжнародних грантових дослідженнях;
 • діяльності з нетрадиційних видів енергії; 
 • експертних комісіях та організаціях.