04.06.2018 6511

Біологія

Спеціальність «Біологія» формує основу, яка дає поштовх випускникам реалізуватись у будь-якій сфері нашого життя. Стажування за кордоном студентів спеціальності «Біологія» формує навички практичної підготовки, які з успіхом реалізуються, за участі у наукових чи природоохоронних міжнародних проектах, у сфері охорони довкілля та збереження біорізноманіття. Майбутніх випускників і фахівців-біологів у найближчі роки гостро потребуватимуть як в Україні, так і за кордоном.

Попит на фахівців з біології у світі вищий, ніж з інших природничих дисциплін. З-поміж біологів найбільший попит на молодих фахівців, які хотіли б спеціалізуватися на молекулярній біології, генетиці та у суміжних напрямках біології. На кафедрі налагоджені зв'язки з провідними науковими установами України та зарубіжжя, з ЗВО, які допомагають реалізувати питання подальшого працевлаштування випускників. Також випускники зі спеціальності «Біологія» з успіхом працевлашто- вуються на біотехнологічних підприємствах, що пов’язані з виробництвом ліків, медпрепаратів, продуктів харчування, у сфері ведення власного аграрного бізнесу.

В останні роки у списках найбагатших людей світу з’являються бізнесмени, які займаються сільським господарством. Заробітна плата фахівців аграрного сектору, в успішних підприємствах, наразі є однією з найвищих у державі. Експорт продукції аграрного виробництва України перевищує усі інші галузі.

Біологія
Біологія

XXI століття - час біологів

У світовій біологічній науці, зокрема, у молекулярній біології, відбуваються інноваційні відкриття, що робить дану галузь науки надзвичайно затребуваною та перспективною. Біологи досліджують живі організми, різновиди вірусів і бактерій. Біологічне дослідження є основним при вирішенні проблем, що стосуються людського здоров’я, природи та її відновлення. Вчені-біологи очолюють керівні посади, що вимагають вирішення складних дослідних програм та є затребуваними як консультанти в бізнесі.

В наш час біологи вирішують актуальні питання як для держави, так і для всього населення планети, а саме:

Природоохоронна тематика

Випускники кафедри можуть працювати як науковці у колективах природоохоронних установ – заповідників, національних парків, керівниками наукових відділів, ботанічних садів, дендрологічних і зоологічних парків і парків–пам’ятників садово-паркового мистецтва.

Дослідження флори та фауни навколишнього середовища

Біолог вивчає живі організми та їх зв’язок з навколишнім середовищем. Польові досліди, експедиції та екскурсії – це невід’ємна частина науково-студентських досліджень в гуртках і навчального процесу студентів. Незабутні враження під час подорожей і дух пригод стануть кращими спогадами всього життя. Поряд із цим, наші випускники успішно працюють у санепідемстанціях, митницях, управлінні екобезпеки, інспекціях з карантину рослин, станціях захисту рослин, держлісгоспах, а також викладачами біології та хімії в училищах, технікумах, коледжах.

Біологія
Біологія

Ландшафтний дизайн

Фахівці мають можливість застосувати дендрологічні елементи у зеленому будівництві. Випускники спеціальності можуть працювати у багатьох сферах, починаючи від фітомаркетів, зеленгоспів, приватних фірм з розвитку ландшафтного дизайну до відділів благоустрою міст, у фітосанітарних службах, фахівцями в галузі агрономії, лісового та водного господарства, у природно-заповідній справі.

Ландшафтний дизайн
Ландшафтний дизайн

Екологія та охорона навколишнього середовища

Вирішуються проблеми охорони природи, збереження біологічного різноманіття та моніторингу екосистем. Студенти здійснюють еколого-фауністичні дослідження окремих груп тварин; розвитку менеджменту та програм екомоніторингу для національних природних парків; моніторингу рідкісних і зникаючих видів тварин; дослідження екологічних особливостей природних ресурсів і розробку наукових основ їх раціонального використання.

Медицина

Біологія завжди була пов'язана з медициною. Тож випускники можуть працевлаштуватися у медичних закладах, що займаються сучасними технологіями досліджень, а саме у сфері ембріології, цитології, використовуючи сучасне і класичне обладнання. Біолог займається розробками нових видів ліків, методів лікування, діагностування, керуючись законами живої природи.

Біологія
Біологія

Дослідження у різних галузях мікробіології та фізіології рослин

Випускники спеціалізуються з фізіології і біохімії рослин, мікробіології. Це дає можливість працевлаштуватися як в Україні, так і закордоном очільниками лабораторій на фармацевтичних заводах і фабриках; у лабораторіях харчових підприємств; у науково-дослідницьких лабораторіях та інститутах, медичних закладах, науково-дослідницьких криміналістичних центрах МВС та фітосанітарних служб; у клінічно-діагностичних, цитологічних, санітарно-епідеміологічних, мікробіологічних лабораторіях.

Сільське господарство і його перспективи

У сучасному світі потрібні не просто фахівці, які не лише можуть займатися вирощуванням культур, а сучасні, креативні знавці новітніх технологій. З’являються сучасні підприємства, фермери, які вирощують плодоовочеві культури, закладаються нові насадження за новими світовими технологіями, що дають можливість швидко отримувати урожай високої якості та ліквідності. У зв’язку з цим виробництво потребує не просто фахівців-агрономів, а таких, що мають глибокі знання біології та вміють застосовувати їх на практиці з метою отримання високих врожаїв сільськогосподарських культур.

Біологія
Біологія

Завантажити буклет