11.01.2021 10880

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування»

«Публічне управління та адміністрування» – сфера діяльності високопрофесійних фахівців, здатних застосовувати сучасні підходи та методи до управління у різних сферах діяльності, в тому числі – прийняття рішень з використанням інструментарію сучасного менеджменту.

ДЕ ПРАЦЮЮТЬ ФАХІВЦІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»?

Публічне управління та адміністрування забезпечує ефективне функціонування системи органів влади різних рівнів, громадських організацій, фізичних осіб та інших суб’єктів громадянського суспільства з метою реалізації державної політики в найрізноманітніших сферах суспільного життя.

Вибір спеціальності «Публічне управління та адміністрування» відкриває можливості реалізувати свій потенціал та працювати в органах державної влади та місцевого самоврядування (керівники апарату центральних органів державної влади та їх заступники, державні службовці місцевих органів влади); на підприємствах, в організаціях та установах (керівники публічних компаній та їх заступники, фахівці у сфері управління проектами та програмами, менеджери у консалтинговій, аграрній, соціальній та інших сферах); науково-освітніх установах.

РИСИ ПОТЕНЦІЙНОГО ФАХІВЦЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Організаторські якості та комунікативні здібності, креативність, відповідальність, уважність, вміння аналізувати та спілкуватися – основні риси потенційного управлінця та адміністратора. Цікава робота, перспектива кар’єрного росту, високий рівень доходу, ринки праці не лише регіонального чи державного, а й міжнародного рівня – потенційні можливості фахівців спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

У процесі навчання студенти набувають навичок з організації та планування діяльності органів публічного адміністрування, оцінювання та прогнозування економічного та соціального розвитку території, громади, міста, регіону; виявлення резервів підвищення ефективності їх функціонування; проектування, модернізації управління, впровадження новітніх державно-управлінських технологій; підготовки та прийняття управлінських рішень; налагодження ефективної комунікації у публічно-приватній сфері.

ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЇ

Працевлаштування фахівців спеціальності «Публічне управління та адміністрування» характеризується широким спектром прямих і суміжних спеціальностей, що охоплюють сфери управління  на рівні держави, органів місцевого самоврядування, великих і малих підприємств. За даними сайту https://ua.trud.com/ua/salary/2/3308.html?currency=UAH, заробітна плата фахівців з публічного управління та адміністрування коливається у межах від 5000грн до 18 333 грн.

 

ЧОМУ САМЕ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» В УМАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ САДІВНИЦТВА

Спеціальність «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» в Уманському національному університеті садівництва – ЦЕ:

  • ПРОФЕСІОНАЛІЗМ – колектив викладачів з досвідом профільної практичної діяльності та постійно оновлювані відповідно до вимог ринку праці освітні програми;
  • ПЕРСПЕКТИВА – можливість проходження практики у кращих фінансових організаціях в Україні та за кордоном з подальшим працевлаштуванням;
  • ПРЕСТИЖ – сучасні знання, що підвищують вартість наших фахівців на ринку праці;
  • НАВЧАННЯ У ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ – можливість паралельного здобуття освіти одразу на двох спеціальностях і дистанційні методи навчання онлайн у зручний для студента час.