02.08.2016 2294

Улянич Олена Іванівна

Улянич Олена Іванівна

Доктор сільськогосподарських наук, професор.

Наукові досягнення: досліджено і обґрунтовано закономірності формування високого рівня урожайності та поживної цінності зеленних і пряно-ароматичних овочевих культур залежно від технологічних заходів вирощування. Розроблено заходи формування раннього якісного врожаю за рахунок застосування розсадного способу вирощування з використанням касет, методу in vitro та кращі строки і способи вирощування у відкритому ґрунті.  

Продовжила наукову школу свого учителя Лихацького В.І. з вивчення біології і технології вирощування овочевих культур і плідно керує аспірантами та докторантами.

Під її керівництвом підготовлено та захищено 6 кандидатських дисертацій.

Опубліковано понад 240 публікацій наукового, методичного та науково-популярного характеру. Є співавтором трьох навчальних посібників «Зеленні та пряносмакові овочеві культури», «Системи технологій в рослинництві», «Овочівництво», монографій «Салат посівний», «Агроекологічні основи вирощування коріандру посівного та васильків справжніх», численних рекомендацій виробництву та з методики викладання навчальних дисциплін. Видано у співавторстві типову програму з навчальної дисципліни «Овочівництво» для студентів вищих навчальних закладів України. Результати досліджень запатентовані у вигляді 16 винаходів на корисні моделі та трьох свідоцтв генетичного фонду рослин ім. Юр’єва на зразки місцевих форм салату посівного і васильків справжніх.

Є головою спеціалізованої ради К.74.844.04 із захисту дисертацій зі спеціальностей 06.01.06-овочівництво і 06.01.05-селекція і насінництво в Уманському НУС, членом спеціалізованої ради із захисту дисертацій в НУБіП України з спеціальності 06.01.06 – овочівництво. Проводить значну наукову і методичну роботу, є членом редакційної колегії Вісника Уманського НУС, міжвідомчого тематичного наукового збірника «Овочівництво і баштанництво», член науково-технічних рад Уманського НУС та ІОБ НААН, член експертної комісії відділу рослинництва НААН, член ради Черкаського інституту агропромислового комплексу.

За досягнуті успіхи у викладацькій і науковій діяльності нагороджена відзнакою «Кращий за професією», Почесними грамотами Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики та продовольства України.