02.08.2016 2330

Сонько Сергій Петрович

Сонько Сергій Петрович

Науковий ступінь, вчене звання: доктор географічних наук, професор

Наукові досягнення: сфера наукових інтересів: екологія, сталий розвиток, агроекологія, геоекологія, географія, геополітика, екологічний туризм, геоінформатика, виробнича типологія і районування сільського господарства.

розробки:

- Оценка воздействия растениеводства на ландшафты Харьковской области. Географические основы рационального природопользования. Отчет по НИР №ГР 0187.0000253.-Харьков, 1990. –  С.100 – 113.

- Разработка экономико-географических основ общественно-территориальных комплексов для совершенствования их структуры и рационального природопользования (на примере Харьковской области)./ Отчет по НИР. №ГР 01870011034, Харьков, 1990. – С.36 – 47.

- Оценка природных и материально-технических ресурсов колхоза им.Жовтневої революції Ичнянского района Черниговской области./ Отчет по НИР № ГР 019100467589 Кривой Рог,1991. – 56 с.

- Обоснование размещения объектов атомной энергетики на территории Европейского Севера./ Отчет по НИР, №ГР 0.564.0151248, Харьков, 1991. –  С.128 – 145.

- Інноваційний проект біологічної утилізації органіки (http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/560);

- Енергозберігаючі технології вирощування овочів на продукт у зимовій теплиці ТП 810-25 із застосуванням альтернативних джерел енергії.(http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/563);

- Інноваційний проект конструкції і комерційного використання зеленої садиби (http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/561);

- Інноваційна розробка «Визначення залежності захворюваності від екологічних та соціальних факторів міського середовища») (http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/562);

- Проект «Розробка і впровадження стандартів сталого розвитку у адміністративно-територіальному устрої України» (http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/1452);

- Науково-технічна розробка «Геоінформаційне моделювання типології сільського господарства Лісостепу України з метою розробки екологічно толерантних агроекосистем»( http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6194);

- Науково-технічна розробка «Екологічні основи удосконалення адміністративно-територіального устрою України» (http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6195).

- участь у проекті 544524-2013-PL-SMHES «Qualifications Frameworks for Environmental Science at Ukrainian  Universities» («Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських  університетів»).

керівництво проектами: Керівництво держбюджетною науково-дослідною роботою «Розробка методологічних підходів і практичного механізму еколого-збалансованого природокористування у сфері аграрного виробництва» (№ ДР 0108U009772).

Кількість публікацій: За безпосередньої участі та за редакцією вченого опубліковано всього 246 наукових праць, у тому числі: підручників −; навчальних посібників 5; монографій 12; наукових статей у фахових виданнях 60; публікацій в іноземних виданнях 8; публікацій в інших виданнях 152; рекомендацій виробництву 2.

Нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2009).