02.08.2016 1860

Полторецький Сергій Петрович

Полторецький Сергій Петрович

Науковий ступінь, вчене звання: доктор сільськогосподарських  наук, професор

Почесні звання: академік АН ВО України

Наукові досягнення:

сфера наукових інтересів: рослинництво, селекція, насінництво і насіннєзнавство польових культур;

розробки: Агробіологічні основи формування високоякісного насіння проса в умовах Правобережного Лісостепу України (підтверджено шістьма патентами);

Агробіологічні основи формування високоякісного насіння гречки в умовах Правобережного Лісостепу України (підтверджено шістьма патентами)

наукові школи: входжу до наукової школи Fagopyrum (започаткована О. С. Алексеєвою);

керівництво проектами: керівник наукового проекту за держбюджетною тематикою «Розробка та впровадження у виробництво інноваційних продуктів із зерна пшениці спельти» (№ державної реєстрації 0117U000493);

участь в проектах:

відповідальний виконавець наукового проекту за держбюджетною тематикою «Розробка технологій біологізації вирощування сільськогосподарських культур» (№ державної реєстрації 0116U003773);

співвиконавець міжнародного проекту, який фінансується країнами, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та/або Європейського Союзу (ЄС) –
544524-2013-PL-SMHES «Qualifications Frameworks for Environmental Science at Ukrainian Universities» («Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів»).

Кількість публікацій: За безпосередньої участі та за редакцією вченого опубліковано всього – 224 наукових праць, у тому числі: підручників – немає; навчальних посібників – шість; монографій – сім; наукових статей у фахових виданнях – 103; публікацій в іноземних виданнях – 14; публікацій в інших виданнях – 86; рекомендацій виробництву – вісім.

Кількість патентів: 18

Нагороди: «Відмінник аграрної освіти і науки» ІІІ-го (2009 р.) і ІІ-го (2011 р.) ступеня; Почесна грамота Уманського ДАУ (2004 р.); Почесна грамота Міністерства аграрної політики і продовольства України (2014 р.); Почесна грамота Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (2005 р.); Почесна грамота Міжнародної академії аграрної освіти (2006 р.); Почесна грамота Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації (2007 р.); Почесна грамота Черкаської обласної ради (2008 р.); Почесна грамота Уманської районної ради (2010 р.); Почесна грамота Уманської райдержадміністрації (2011 р.); Почесна грамота Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (2016 р.).