02.08.2016 2352

Нестерчук Юлія Олександрівна

Нестерчук Юлія Олександрівна

Доктор економічних наук, професор.

Наукові інтереси стосуються ефективності інтеграційних процесів в аграрно-промисловому виробництві.

Продовжувач наукової школи з економіки сільського господарства.

Автор понад 110 наукових і навчально-методичних праць, з них 5 опубліковано в іноземних виданнях, двох навчальних посібників, трьох наукових монографій.

Підготувала двох кандидатів економічних наук.

Протягом останні трьох років була членом спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки», а також членом спецради К 74.844.03 в Уманському національному університеті садівництва, неодноразово залучалась головою ДЕК у ВНЗ Міністерства освіти і науки України та Мінагрополітики та продовольства України, член НМК з «Економіки та підприємництва» Мінагрополітики та продовольства України, член редакційної колегії Збірника наукових праць УНУС.