02.08.2016 3387

Карпенко Віктор Петрович

Карпенко Віктор Петрович

Науковий ступінь, вчене звання: доктор сільськогосподарських наук, професор

Почесні звання:  академік АН ВО

Наукові досягнення: Вчений у галузі фізіології рослин, мікробіології та сільського господарства. Фундаментальні та прикладні дослідження спрямовані на з’ясування і вивчення механізмів дії біологічно активних речовин різної природи на проходження фізіолого-біохімічних, анатомо-морфологічних, мікробіологічних та фітоценотичних змін і процесів у посівах сільськогосподарських культур з метою розробки й обґрунтування економічно вигідних та екологічно безпечних заходів і технологій з їх використання. Наукові розробки лягли в основу вирішення проблеми підвищення продуктивності посівів сільськогосподарських культур за зниженого хімічного навантаження на навколишнє природне середовище та є широко впровадженими у виробництво.

Продовжувач наукової школи з мікробіології, біохімії і фізіології рослин. Керівник більше 10 господарчих, міжнародних та державних наукових тематик. Голова спеціалізованої вченої ради К 74.844.02. Керівник НДЛ «Екологічного моніторингу в агросфері». Координатор роботи регіональних відділень товариств фізіологів і мікробіологів України. Член Наукової ради МОН.

Кількість публікацій: За безпосередньої участі та за редакцією вченого опубліковано 260 наукових праць, у тому числі: підручників – 5; навчальних посібників – 10; монографій – 8; наукових статей у фахових виданнях – 186; публікацій в іноземних виданнях – 28; публікацій в інших виданнях – 12; рекомендацій виробництву – 11.

Кількість патентів:  7

Кількість захищених докторантів, аспірантів: Здійснює наукове керівництво 5 аспірантами. Під керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації.

Нагороди: нагороджений більше як 30 грамотами, у тому числі Міністерства аграрної політики й продовольства України (2011), Міністерства освіти і науки (2015), Кабінету Міністрів України (2017).