02.08.2016 1835

Господаренко Григорій Миколайович

Господаренко Григорій Миколайович

Науковий ступінь, вчене звання: доктор сільськогосподарських наук, професор

Почесні звання: Заслужений працівник освіти України

Наукові досягнення:

Обґрунтував та експериментально розробив нові підходи до вирішення проблеми підвищення родючості чорноземів у польовій сівозміні завдяки впровадженню інтегрованої системи застосування добрив з урахуванням особливостей тривалого взаємовпливу на ґрунт біологічних й антропогенних чинників, агрохімічних параметрів родючості ґрунту, особливостей трансформації та балансу елементів живлення й засвоєння їх рослинами, ресурсозберігаючих і природоохоронних аспектів застосування добрив.

Бере участь у виконанні наукових досліджень спільно з ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім О. Н. Соколовського» за ПНД НААН І «Розробити наукові засади збалансованого використання ґрунтових ресурсів, прогноз розвитку та управління відтворення родючості ґрунтів як основи сталого розвитку України».

Коло наукових інтересів – від проблем родючості ґрунту і мінерального живлення рослин до практичної реалізації досягнень агрохімічної науки.

Член Центральної ради Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків, був віце-президентом цього товариства в 1998–2002 рр., член редакційних колегій 3 наукових видань, член двох спеціалізованих рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій, входив до складу експертної ради ВАК України, Державних екзаменаційних комісій, комісій з ліцензування та акредитації ДАК України спеціальностей та вищих навчальних закладів, комісій Державної інспекції МОН України.

Кількість публікацій: За безпосередньої участі та за редакцією вченого опубліковано всього 434 наукових праць, у тому числі: підручників 7; навчальних посібників 9; монографій 12; наукових статей у фахових виданнях 170; публікацій в іноземних виданнях 16; публікацій в інших виданнях 191; рекомендацій виробництву 9.

Кількість патентів: 20

Кількість захищених докторантів, аспірантів: під керівництвом захищено 15 кандидатів сільськогосподарських наук.

Нагороджений нагрудними знаками Міністерства освіти і науки «Відмінник освіти України» (2003 р.), Міністерства аграрної політики «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІ і ІІІ ступенів (2004, 2008 р.), іменний годинник від Голови Верховної Ради України (2004 р.), Почесні грамоти Міністерства аграрної політики (2002, 2003, 2008 р.).