27.07.2016 2062

Бечко Петро Кузьмович

Бечко Петро Кузьмович

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, професор

Сфера наукових інтересів: оподаткування, фінанси підприємств, банківська справа, кредитування, страхування

Кількість публікацій: За безпосередньої участі та за редакцією вченого опубліковано всього 236 наукових праць, у тому числі: підручників 3; навчальних посібників 7; монографій 8; наукових статей у фахових виданнях 89; публікацій в іноземних виданнях 2; публікацій в інших виданнях 22; рекомендацій виробництву 56.

Кількість захищених докторантів, аспірантів: під керівництвом захищено 6 кандидатів економічних наук.