27.07.2016 2164

Балабак Анатолій Федорович

Балабак Анатолій Федорович

Науковий ступінь, вчене звання: доктор сільськогосподарських наук, професор

Сфера наукових інтересів:  генетика, селекція та насінництво.

Кількість публікацій: За безпосередньої участі та за редакцією вченого опубліковано всього: 245 наукових праць, у тому числі: навчальних посібників – 4 ; монографій – 2; наукових статей у фахових виданнях – 105; публікацій в іноземних виданнях – 1.

Кількість патентів: 4

Кількість захищених докторантів, аспірантів: під керівництвом захищено 12 кандидатських дисертацій зі спеціальності 06.01.07 – плодівництво.

Нагороди:обраний академіком Міжнародної академії аграрної освіти (2003).