Григорій Прокопович Леонтяк

 

Григорій Прокопович Леонтяк зав. кафедри, ст. наук. співр.
доктор с.-г. наук

  

Не працює в університеті

Доктор сільськогосподарських наук, академік Лісової академії наук України, завідувач кафедри садово-паркового господарства Уманського державного аграрного університету. Кандидатську дисертацію "Лесоводственные свойства кизила, его использование в условиях Кодр Молдавии» захистив у 1980 році. Докторська дисертація  на тему "Дикорастущие плодовые кустарники в лесах Молдавии и перспектива их использования" була захищена у 1990 році.

Г. П. Леонтяк спеціаліст в галузі лісівництва, раціонального використан-ня, охорони і відновлення недеревної продукції лісу. Автор близько 100 наукових праць, в тому числі 5 монографій. Серед наукових робіт найбільшого визначення набули дослідження по відновленню корінних деревостанів в умовах України та Молдови, комплексному вивченню росту, розвитку та розповсюдженню дикорослих плодових рослин в насадженнях Молдови. Дослідив біолого-екологічні, лісівничі властивості кизилу, глоду, шипшини, терену і горобини чорноплідної. Вагомими визнаються методологічні і практичні розробки  основ введення дикорослих плодових рослин в лісові культури, захисні насадження і плантації. Підготовив трьох кандидатів наук, член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Переглядів - 817

top