Повідомити про новину

Життя прекрасне! Бережіть його

Життя – це поле щастя й муки,

Тому до труднощів звикай,

Та головне – безсило руки

Ніколи ти не опускай!

Тетяна Печончик

У зв’язку з ростом кількості випадків суїцидів серед дітей та молоді в Україні, зокрема через пропаганду та поширення цього явища у соціальних мережах Інтернет-простору, з метою їх запобігання та протидії для студентів та викладачів нашого Уманського національного університету садівництва було проведено семінар «Про попередження суїцидальних проявів серед молоді».

Сьогодні Україна входить до групи країн з високим рівнем суїцидальної активності (більше 20 самогубств на 100 тисяч населення). Особливо зросла кількість самогубств серед молоді віком 15–24 роки. Взагалі, суїцидальна поведінка властива людям різних вікових груп, соціального та матеріального становища. Надзвичайно високий рівень самогубств відзначається серед підлітків і молоді, що навчається. Нажаль саме в такому віці немає відпрацьованих способів вирішення проблем, а коло спілкування найчастіше обмежується однолітками, перед якими постають такі ж запитання. А дорослі, особливо в проблемних сім’ях, не завжди пропонують свою підтримку та розуміння. Тому в надзвичайно бурхливий та лабільний період свого життя підліток залишається сам на сам зі своїми проблемами. Чи можна йому допомогти і як саме?

Суїцидальна поведінка підлітків і молоді відрізняється природною своєрідністю. Це пояснюється психофізіологічними особливостями даного віку. В цей час притаманна виражена вразливість, навіюваність, здатність яскраво відчувати і переживати, схильність до коливань настрою, егоцентрична спрямованість, імпульсивність у прийнятті рішення. Зустріч із дорослістю пов’язана з пошуком свого місця в суспільстві, світі. Висуваючи підвищенні вимоги, молодь потребує позитивної оцінки власної особистості людьми, які є для них значущими, авторитетними. Негативне ж оцінювання сприймається як психотравмуюче.

Суїцидальна поведінка часто пояснюється тим, що молоді люди, не маючи достатньо життєвого досвіду, не в змозі правильно визначити мету свого життя та намітити шляхи її досягнення. Характерними для таких самогубств є превалювання почуттів безнадії та безпорадності, підвищена чутливість до образи власної гідності, максималізм в оцінках подій і людей, невміння передбачити справжні наслідки своїх вчинків. Значна частина молоді відчуває депресію, самотність, невпевненість у завтрашньому дні, має проблеми у стосунках із дорослими та однолітками.

Самовпевненість у поєднанні з вищевказаними почуттями породжує відчуття безвихідності, фатальності конфлікту, загострює переживання відчаю. Таким чином, причини суїцидальної поведінки дуже складні. Їх можна шукати в біологічних, генетичних, психологічних та соціальних сферах життя і діяльності людини.

Психологи виділяють такі основні мотиви суїцидальної поведінки серед молоді:

  1. Почуття образи, самотності, різних форм гніву, суму, страху (страх перед ганьбою, глузуванням, приниженням, покаранням, почуття провини, сорому, незадоволеність собою). 
  2. Переживання, пов’язані зі смертю одного з батьків, з розлученням батьків.
  3. Переживання, пов’язані з закоханістю.
  4. Бажання помсти, погроз, шантажу.
  5. Бажання привернути до себе увагу, викликати жаль, співчуття.

Аналіз мотивів суїцидальної поведінки підводить до висновку, що найвразливішим для здійснення самогубства є період, коли особистість звертається до визначення сенсу життя та переглядає його цінності, тобто період статевої зрілості та юність. Насправді, підлітки рідко справді бажають піти з життя, часто вони намагаються уникнути нестерпних обставин і в такий спосіб вирішити власні проблеми або подолати депресію. У дев’яти випадках з десяти юнацькі спроби самогубства – це крик про допомогу.
Окрім інформаційного блоку, метою проведення семінару було сформувати усвідомлене розуміння поняття «ЖИТТЯ», його унікальності, цінності, значущості для кожної особистості; сприяти усвідомленому ставленню до власного життя та до життя інших людей, як до найвищої цінності!

Психологічна служба Уманського НУС

Переглядів - 792

top