Повідомити про новину

Засідання Наглядової ради університету

8 вересня в Уманському національному університеті садівництва відбулося засідання Наглядової ради університету. Участь у ньому взяли голова Наглядової ради, генеральний директор ТОВ «АгроРось», Заслужений працівник сільського господарства України Петро Євич, ректор університету Олена Непочатенко, перший проректор Іван Мостов’як, проректор з наукової та інноваційної діяльності Віктор Карпенко та члени Наглядової ради університету.

Відкрив засідання голова Наглядової ради, генеральний директор ТОВ «АгроРось», Заслужений працівник сільського господарства України Петро Євич, який запропонував план роботи Наглядової ради на 2018 рік.

Крім того, на засіданні заслухали доповідь першого проректора Івана Мостов’яка про фінансово-господарську діяльність Уманського НУС. Він проінформував, що фінансування університету проводиться відповідно до законодавчо-нормативних документів, які регламентують діяльність  навчальних закладів відповідного рівня акредитації та бюджетних установ та акцентував увагу на подальших шляхах покращення фінансування діяльності.

Проректор з наукової та інноваційної діяльності Віктор Карпенко проінформував про наукову та інноваційну діяльність в Уманському національному університеті садівництва у 2016-2017 навчальному році. Він зазначив, що фундаментальні та прикладні дослідження університету виконуються на широковідомій науковій спільноті України і зарубіжній історичній науковій базі.

В університеті розроблені інноваційні технології з використання нових видів добрив, у тому числі й біологічних рослинного та мікробіологічного походження, для підвищення урожайності та якості врожаю основних сільськогосподарських культур; технології з підвищення продуктивності посівів сільськогосподарських культур і якості врожаю за зниженого хімічного навантаження на навколишнє природне середовище; виведено низку сортів зернових, зернобобових і олійних культур з підвищеними адаптаційними можливостями та перспективними до вирощування в умовах зміни клімату; розроблені біотехнологічні заходи з вирощування та розмноження основних сільськогосподарських та декоративних культур, що забезпечують одержання оздоровленого садивного матеріалу; розроблені біологічні системи вирощування сільськогосподарських культур з одержанням продукції екологічно чистої та безпечної до вживання; розроблені новітні рецептури виготовлення консервованих продуктів функціонального призначення з високими споживчими якостями та ін.     

Зосередження наявних ресурсів університету на виконанні найважливіших пріоритетних напрямів розвитку сільського господарства, дозволили створити технології, які є оригінальними.

Особливу увагу в обговорені було приділено конкурентоспроможності Уманського НУС, проблемам якості вищої освіти, новим видам профорієнтаційної роботи, збереженню соціальної бази університету та перспективам розвитку університету.

Крім того, члени Наглядової ради взяли участь в урочистому святкуванні Дня університету та посвяті першокурсників.

Директор бібліотеки Наталія Сомова

 

Переглядів - 801

top