Повідомити про новину

Засідання дискусійних клубів

8 червня в Уманському національному університеті садівництва в рамках ХХ Зльоту студентських лідерів аграрної освіти відбулось засідання восьми дискусійних клубів. Їх тематика була дуже різновекторною: від організації студентського самоврядування в аграрних ЗВО України і до сучасних проблем розвитку аграрного виробництва.

Засідання першого дискусійного клубу «Студентське самоврядування. Що ми можемо змінити?» об'єднало 57 студентів із 31 навчального закладу аграрної освіти України.

Студентські лідери обговорювали питання організації студентського самоврядування в аграрних ЗВО, його ролі для патріотичного виховання та завдання по створенню умов самореалізації молоді.

Модератором засідання була начальник відділу у справах сім'ї та молоді Уманської міської ради Наталія Вдовиченко. Їй допомагали відповідальні за проведення дискусійного клубу від Уманського НУС: голова ради студентського самоврядування Володимир Макарчук і доцент кафедри агрохімії і грунтознавства Олександр Стасінєвич.  

За результатами засідання дискусійного клубу були відзначені найактивніші його учасники:

- Катерина Сухоставець, Сумський НАУ,

- Альона Волошиновська, Миколаївський НАУ,

- Анастасія Бойко, Технолого-економічний коледж Миколаївського НАУ

- Владислав Соловян, Маслівський аграрний коледж ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського НАУ,

- Каріна Гопко, Охтирський коледж Сумського НАУ,

- Роман Азацький, Харківський НТУ ім. Петра Василенка,

- Дар’я Мацак, коледж Сумського НАУ,

- Марія Шарата, Миколаївський НАУ,

- Олександр Демянишен, Іллінецький державний аграрний коледж,

Максим Нечипоренко, Технолого-економічний коледж Білоцерківського НАУ,

- Дмитро Остроський, Миколаївський НАУ,

- Ніка Трухан, Луганський НАУ,

- Аліна Ваховська, Уманський НУС,

- Олег Яцула, Миколаївський НАУ,

Альона Волкова, Глухівський агротехнічний інститут ім. С.А. Ковпака Сумського НАУ.
Учасниками засідання дискусійного клубу «Перспективи привабливості аграрного сектору» стало 30 студентів із 21 навчального закладу аграрної освіти України.

Студентські лідери обговорювали практичні аспекти обліку, аудиту і оподаткування сільськогосподарських товаровиробників; перспективи використання хмарних інформаційних технологій в агробізнесі та  перспективи розвитку маркетингу в аграрному секторі; розвиток аграрної галузі у сфері фінансово-кредитної, бюджетної, податкової політики та страхування; інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств агропромислового комплексу, а також економічний механізм сталого розвитку національної економіки в умовах євроінтеграційних процесів.

Модератором Дискусійного клубу став Сергій Олійник – випускник спеціальності «Фінанси і кредит» Уманського НУС, засновник інформаційної компанії Oleynik. Його команда займається організацією ділових заходів: конференцій, форумів, ділових зустрічей і семінарів, бізнес-турів. Основні сфери діяльності – аграрний бізнес, технології та інновації, маркетинг та комунікації, фінанси, управління і туризм. У проведенні заходу йому допомагала  відповідальна за проведення дискусійного клубу від Уманського НУС, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, заступник декана факультету економіки і підприємництва з наукової  роботи Олена Прокопчук. 

За результатами засідання дискусійного клубу були відзначені найбільш активні його учасники:

- Анастасія Резнік, Уманський НУС;

- Діана Бартиш, Таврійський ДАТУ;

- Євгенія Тельпіс, Одеський ДАУ;

- Ігор Кирилюк, Коледж Подільського ДАТУ;

- Руслана Степашина, Коледж ДАТУ;

- Богдан Гаврилів, Золочівський коледж Львівського НАУ.
Засідання дискусійного клубу «Сучасний менеджер – який він?»  зібрало 35 студентів із 19 навчальних закладів аграрної освіти України.

Учасники дійства обговорили сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту, особливості української моделі управління, нові виклики, які ставить суспільство і бізнес перед менеджментом підприємств, установ і організацій, якості і навички, якими повинен володіти успішний менеджер в умовах глобалізації ринкового середовища; проблеми менеджменту в зовнішньоекономічній сфері; інноваційні інструменти управління логістикою.

Модератором засідання виступила керівник департаменту маркетингу та аналітики компанії  «Фенікс Агро»,  учасник ХІІ Зльоту іменних стипендіатів та відмінників навчання аграрних вищих навчальних закладів «Лідери АПК ХХІ століття» у 2010 році Валерія Шаймухамєтова. Їй допомагали к.е.н., доцент кафедри менеджменту Оксана Загороднюк і викладач кафедри менеджменту Микола Кузьмінов. Відповідальною за проведення заходу було призначено декана факультету менеджменту Наталію Вернюк.

Найактивнішими учасниками даного зібрання стали:

- Аліна Варич, Уманський НУС;

- Марія Тітова, Харківський НАУ ім. В.В. Докучаєва;

- Євгеній Герасимчук, Житомирський НАЕУ;

- Антон Фарафонов, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького;

- Любов Котюк, Сумський НАУ;

- Надія Смертенюк, Одеський ДАУ;

- Валерія Шляхова, Миколаївський НАУ;

- Анастасія Якименко, Миколаївський НАУ.
Засідання дискусійного клубу «Зміни клімату та їх вплив на сільськогосподарське виробництво України» об'єднало 17 студентів із 14 навчальних закладів аграрної освіти України.

Студентські лідери обговорювали питання екологізації технології вирощування продукції рослинництва, нішевих культур у вітчизняному та світовому виробництві, сучасних підходів до управління живленням сільськогосподарських культур, збалансованого використання ґрунтових ресурсів та управління відтворенням родючості ґрунтів, актуальних проблем генетики, селекції рослин та насінництва, сучасних біотехнологій у вирішенні проблеми продовольчої кризи, мінімалізації механічного обробітку ґрунту: обґрунтування і шляхів виконання, бур’янів і заходів боротьби з ними у сучасному землеробстві.

Модератором засідання була заступник декана з навчально-виховної роботи факультету агрономії, доцент кафедри рослинництва Лідія Кононенко. Їй допомагали відповідальні за проведення дискусійного клубу від Уманського НУС – завідувач кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології, доктор с.-г. наук, професор Людмила Рябовол та доктор с.-г. наук, професор кафедри рослинництва Анатолій Яценко.

Доповіді студентів супроводжувалися цікавими презентаціями та жвавим обговоренням.

Найжвавіший інтерес аудиторії викликали доповіді таких студентів:

- Владислав Кириленко, Уманський НУС,

- Михайло Гусак, Львівський НАУ,

- Тетяна Буднік, Житомирський НАЕУ,

- Василь Мошківський, Житомирський НАЕУ,

- Альона Заславська, Сумський НАУ,

- Богдан Коцан, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Гжицького.
Засідання дискусійного клубу «Аграрний інженер. Хто він сьогодні? Які знання йому потрібні?» відбулося за участі 22 студентів із 5 навчальних закладів аграрної освіти України.

Учасники дискусійного клубу обговорювали стан сучасного агропромислового комплексу України, актуальні його проблеми та інноваційні способи їх вирішення в умовах євроінтеграції та умов вітчизняного ринкового середовища. Значну увагу було приділено посиленню вимог до якості та безпечності продуктів перероблення сільськогосподарської продукції, запропоновано інноваційні ресурсозберігаючі технології їх отримання.

Окремо було обговорено досвід найбільших аграрних холдингів та виробників технологічного обладнання (Німеччина, Франція, США, Швейцарія) та можливість його інтеграції у вітчизняну промисловість.

Модератором засідання був кандидат технічних наук, доцент Олександр Пушка. Йому допомагали викладачі інженерно-технорлогічного факультету Володимир Новіков, Василь Кравченко, Тетяна Кутковецька.  

За результатами засідання дискусійного клубу були відзначені найактивніші його учасники:

- Анна Будакова, Сумський НАУ;

- Софія Кічка, Миколаївський НАУ;

- Володимир Дмитренко, Миколаївський НАУ;

- Ілля Шишлов, Миколаївський НАУ;

- Роман Кирик, Львівський НАУ;

- Анатолій Гончарук, Подільський ДАТУ.
На засідання дискусійного клубу «Садівництво і овочівництво. Новий погляд»  завітало 25 студентів із 4 навчальних закладів аграрної освіти України.

Студентські лідери обговорювали питання ефективності  вирощування  плодів в умовах зміни клімату, переваги та недоліки генетично  модифікованої  овочевої продукції,  ефективність  використання  адсорбентів  для зниження  впливу  посухи  при  закладанні  виноградних насаджень, які препарати краще вибрати для захисту рослин «Оригінальні» або «Генерики».

Модератором засідання був доцент кафедри захисту і карантину рослин Ігор Крикунов. Йому допомагав доцент кафедри захисту і карантину рослин  Дмитро Адаменко.

За результатами засідання дискусійного клубу були відзначені такі учасники:

- Марина Гребенюк, Львівський НАУ.

- Олександр Омаідзе, Одеський ДАУ.

- Єлизавета Іванова, Одеський ДАУ.

- Яків Бабій, Новоушицький коледж Подільського ДАТУ.Засідання дискусійного клубу «Земельна реформа. Ризики та успішне завершення» зібрало 15 представників аграрної молоді України з шести вищих навчальних закладів.

Найголовнішою та найболючішою темою в ході роботи дискусійного клубу було питання запровадження в Україні ринку землі сільськогосподарського призначення в контексті ймовірного в недалекому майбутньому скасування мораторію на її купівлю-продаж.

Ведучим дискусійного клубу був завідувач кафедри геодезії, картографії і кадастру Уманського НУС, доктор географічних наук, професор Юрій Кисельов.

За результатами засідання дискусійного клубу були визначені найактивніші його учасники:

- Юлія Карпик, Сумський національний аграрний університет, 

- Божена Комарницька, Стрийський коледж ЛНАУ, 

- Юлія Комарницька, Подільський ДАТУ, 

- Михайло Левченко, Шевченківський коледж УНУС,

- Яна Лідовська, Харківський НАУ ім. В.В. Докучаєва, 

- Єлизавета Паєвська, Одеський ДАУ,

- Марія Рисенко, Харківський НАУ, 

- Роман Сиротюк, Львівський НАУ.
Згідно програми ХХ зльоту студентських лідерів аграрної освіти відбулося засідання дискусійного клубу «Визначна роль озеленення сіл в розвитку зеленого туризму». Участь у дійстві взяли 20 студентів із 7 навчальних закладів аграрних вузів України.

Студенти обговорили сучасні напрямки та новітні технології в галузі озеленення населених місць; особливості створення композиційних елементів етностилю, характерних для культури різних регіонів України; реконструкцію озеленення історичних об’єктів, що знаходяться в сільській місцевості, з метою їх залучення до сільського зеленого туризму.

Модератором засідання був Володимир Грабовий, заступник директора Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник. У проведенні заходу йому допомагав старший викладач кафедри садово-паркого господарства Михайло Осіпов. 

За результатами засідання дискусійного клубу були визначені найактивніші його учасники:

- Яна Сиволап, Мирогощанський аграний коледж,

- Софія Гармаш, Ізмаїльський технікум механізації та електрифікації сільського господарства,

-. Ірина Шарафанова, Харківський НАУ ім. В.В.Докучаєва,

- Ганна Тесля, Харківський НТУСГ ім. Петра Василенка,

- Людмила Журба, Сумський НАУ,

- Ярослав Костенко, НУБіП України,

- Олександр Поліщук, Уманський НУС.
Колектив студентів та викладачів Уманського НУС висловлює подяку студентам, організаторам та керівництву аграрних вузів-учасників за плідну працю.

 

Ніна Пітель, відповідальна за наукову роботу студентів

в Уманському НУС

Переглядів - 512

top