Повідомити про новину

Від Бажання – до Успіху

У підлітковому та юнацькому віці властивою є нестабільність самооцінки, що зумовлюється активним пошуком життєвих цінностей, орієнтирів і помислів, високий рівень очікувань від себе та вимогливість до інших. Нерідко це все викликає значні руйнівні переживання, зменшення впевненості у собі, часті конфлікти з оточенням і, як наслідок, – прояви захисної агресії. Занижена оцінка себе й своїх здібностей (так само як і непомірно завищена) сприяє виникненню у молоді соціального стресу, страху самовираження або невідповідності очікуванням оточуючих. Усе це сприяє створенню бар’єру на шляху формування мотивації досягнення успіху та викликає фрустрацію потреби досягнень у будь-яких видах діяльності.

Саме уникнення зазначених проявів формування особистості стало поштовхом для проведення психологічного тренінгу зі слухачами підготовчого відділення Уманського НУС.

Завданнями тренінгу були:

  • усвідомлення, що стоїть за поняттями «мрія», «ціль», «досягнення», «успіх»;
  • засвоєння основних принципів встановлення цілі (мети);
  • усвідомлення підлітками власних ресурсів і можливостей для досягнення успіху;
  • набуття навичок планування та прогнозування власних досягнень;
  • формування уявлення про можливі кроки щодо реалізації мети;
  • знайомство з технікою візуалізації (цілеспрямованого уявлення).

Учасники тренінгу брали активну участь у всіх етапах його проведення та отримали багато позитивних емоцій.

Валентина Мазуренко, практичний психолог психологічної служби університету

Переглядів - 489

top