Повідомити про новину

Круглий стіл з елементами тренінгу на тему «Я – асертивний»

«Кожна людина острів всередині себе, і він може побудувати міст до іншого, якщо... йомудозволять бути самим собою » 

(Р. Роджерс)
 

У психології термін «асертивність» означає вміння впевнено виражати свою думку та безпосередньо показувати свої емоції і поведінку в межах, які не порушують прав і психологічної території інших людей, а також власних.

Асертивна людина характеризується чітким викладом своїх переконань, який поєднується з увагою та повагою до думок і почуттів інших, неасертивна − не відчуваючи впевненості у собі, приймаючи рішення, поступається зовнішньому психологічному впливу, тиску та здатна легко відмовлятися від деяких власних принципів, ідеалів, ціннісних орієнтацій і поглядів, тобто проявляти конформність.

Однак асертивність – це вміння, яке можна набути. 

Тому в ході дискусії учасниками круглого столу активно обговорювалося питання асертивності, вміння конструктивно відстоювати свої права, демонструвати позитивне та шанобливе ставлення до інших людей, вміти захищати власні інтереси, формулювати і відстоювати свою думку, вільно висловлювати почуття і емоції, досягати поставленої мети, при цьому не порушуючи права інших людей .

Крім почутої інформації, слухачі підготовчого віділення університету, наші майбутні студенти, також мали можливість взяти участь у практичних вправах, виявити звичні для себе моделі поведінки, навчитися нейтралізувати власні сумніви і страхи, справлятися з хвилюванням; вчилися висловлювати свої почуття, вдосконалювали риси впевнено-гідної поведінки, навчалися розуміти себе і свої здібності. Крім зазначеного учасники тренінгу здобували навички з уміння використовувати власні права, вчилися їх відстоювати, при бажанні говорити «НІ», позбавлятися залежності від чужої думки та зайвої самокритики, брати на себе відповідальність за власну поведінку.

 

Під час заходу учасники ознайомилися з самостверджуючою моделлю асертивної поведінки Мануеля Сміта та отримати поради від практичного психолога, як навчитися застосовувати її на практиці.

 

                                                                          Галина Мінченко,

                                                                               практичний психолог

Фотограф Олег Черноусько

Переглядів - 1417

top