Відділ кадрів

21.06.2017
Контакти
(04744) 4-69-83, 4-69-64, 4-69-65
kadru@udau.edu.ua , ksv10v@ukr.net

Відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом, підпорядкованим ректору Університету.

Відділ кадрів у своїй діяльності керується чинним законодавством, статутом Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативними і локальними документами Університету, розпорядженнями, наказами Міністерства освіти і науки України, ректора університету та Положенням про відділ кадрів Уманського НУС.

Основними завданнями відділу кадрів є:

- забезпечення Університету згідно із штатним розписом необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації;

- оформлення прийняття, прийому, переведення, переміщення і звільнення працівників університету, облік відпусток працівників університету і здійснення контролю за їх наданням; 

- організація обліку і звітності з особового складу, робота з особовими справами студентів.

 

ОГОЛОШЕННЯ

Уманський національний університет садівництва оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників (від 10.03.2017р.):

декан факультету агрономія – 1 ставка;

декан  лісового і садово-паркового факультету – 1 ставка;

Завідувач кафедри маркетингу - 1 ставка;

професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – 1 ставка;

доцент кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології – 1 ставка;

доцент кафедри загального землеробства – 1 ставка;

доцент кафедри рослинництва – 1 ставка;

доцент кафедри мікробіології, біохімії і фізіології рослин – 1 ставка;

доцент кафедри захисту і карантину рослин – 1 ставка;

доцент кафедри овочівництва – 1 ставка;

доцент кафедри плодівництва і виноградарства – 1 ставка;

доцент кафедри лісового господарства – 1 ставка;

доцент кафедри садово-паркового господарства – 2 ставки;

доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем – 1 ставка;

доцент кафедри маркетингу – 1 ставка;

доцент кафедри обліку і оподаткування – 2 ставки;

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування – 3 ставки;

доцент кафедри менеджменту – 2 ставки;

доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи – 4 ставки;

старший викладач кафедри агрохімії та ґрунтознавства – 1 ставка;

старший викладач кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології – 1 ставка;

старший викладач кафедри фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін – 3 ставки;

старший викладач кафедри процесів, машин та обладнання агропромислового виробництва – 1 ставка;

старший викладач кафедри обліку і оподаткування – 2 ставки;

старший викладач фінансів, банківської справи та страхування – 2 ставки;

старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи – 1 ставка;

старший викладач кафедри української та іноземних мов – 2 ставки;

старший викладач кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін – 1 ставка;

викладач кафедри плодівництва і виноградарства – 1 ставка;

викладач кафедри фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін 1,5 ставки.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

- заяву про допуск до участі у конкурсі написану власноруч на ім'я ректора;

- особовий листок з обліку кадрів засвідчений кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

- ксерокопію паспорта громадянина України ( с.1,2,11) засвідчену особисто;

- ксерокопію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

-  ксерокопію документів: про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

- список наукових праць, за попередній термін роботи, засвідчених в установленому порядку;

- матеріали про підвищення кваліфікації або стажування, протягом останніх п’яти років, засвідчених в установленому порядку;

- звіт за попередній термін роботи;

- довідку про проходження попереднього (періодичного), психіатричного медичних оглядів (довідки, термін яких не закінчився вважаються дійсними на новий строк, у такому випадку надати копію цієї довідки);

-  дві фотокартки 3,5*4,5см.

Документи приймаються протягом місяця з дня оголошення конкурсу у відділ кадрів університету за адресою: вул. Інститутська,1, м. Умань, телефон для довідок (04744)4-69-83.

Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Уманський національний університет садівництва оголошує конкурс на заміщення  вакантних посад науково-педагогічних працівників (від 24.03.2017р.):

завідувач кафедри фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін - 1 ставка;

професор кафедри загального землеробства – 1 ставка;

професор кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін – 1 ставка;

доцент кафедри агрохімії та ґрунтознавства – 2 ставки;

доцент кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології – 1 ставка;

доцент кафедри рослинництва – 2 ставки;

доцент кафедри мікробіології, біохімії і фізіології рослин – 2 ставки;

доцент кафедри овочівництва – 1 ставка;

доцент кафедри лісового господарства – 2 ставки;

доцент кафедри геодезії, картографії і кадастру – 1 ставка;

доцент кафедри математики та фізики – 1 ставка;

 доцент кафедри процесів машин та обладнання агропромислового виробництва – 1 ставка;

доцент кафедри прикладної інженерії та охорони праці - 1 ставка;

доцент кафедри маркетингу – 1 ставка;

доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – 2 ставки;

доцент кафедри обліку і оподаткування – 1ставка;

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування – 1 ставка;

доцент кафедри менеджменту – 3 ставки;

доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи – 1 ставка;

старший викладач кафедри загального землеробства – 1 ставка;

старший викладач кафедри процесів, машин та обладнання агропромислового виробництва – 1 ставка;

старший викладач кафедри технології зберігання і переробки зерна - 2 ставки;

старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи - 1 ставка.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

- заяву про допуск до участі у конкурсі написану власноруч на ім'я ректора;

- особовий листок з обліку кадрів засвідчений кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

- ксерокопію паспорта громадянина України ( с.1,2,11) засвідчену особисто;

- ксерокопію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

-  ксерокопію документів: про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

- список наукових праць, за попередній термін роботи, засвідчених в установленому порядку;

- матеріали про підвищення кваліфікації або стажування, протягом останніх п’яти років, засвідчених в установленому порядку;

- звіт за попередній термін роботи;

- довідку про проходження попереднього (періодичного), психіатричного медичних оглядів (довідки, термін яких не закінчився вважаються дійсними на новий строк, у такому випадку надати копію цієї довідки);

-  дві фотокартки 3,5*4,5см.

Документи приймаються протягом місяця з дня оголошення конкурсу у відділ кадрів університету за адресою: вул. Інститутська,1, м. Умань, телефон для довідок (04744)4-69-83.

Документи

НазваРозмірОновлено
Положення про відділ кадрів Уманського НУС124,64Kb16.04.2015
Зразки заяв для студентів303,68Kb17.02.2016
Зразки заяв для співробітників319,83Kb05.10.2016
Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка в Уманському НУС15362,96Kb18.11.2015
Наказ Міністерства фінансів України від 15.09.2016 № 821 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859"16.03.2017
Податкова декларація про майновий стан і доходи118,5Kb16.03.2017

Переглядів - 9006

top