Відділ кадрів

09.10.2018
Контакти
(04744) 4-69-83, 4-69-64, 4-69-65
kadru@udau.edu.ua , ksv10v@ukr.net

Відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом, підпорядкованим ректору Університету.

Відділ кадрів у своїй діяльності керується чинним законодавством, статутом Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативними і локальними документами Університету, розпорядженнями, наказами Міністерства освіти і науки України, ректора університету та Положенням про відділ кадрів Уманського НУС.

Основними завданнями відділу кадрів є:

- забезпечення Університету згідно із штатним розписом необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації;

- оформлення прийняття, прийому, переведення, переміщення і звільнення працівників університету, облік відпусток працівників університету і здійснення контролю за їх наданням; 

- організація обліку і звітності з особового складу, робота з особовими справами студентів.

 

ОГОЛОШЕННЯ

Уманський національний університет садівництва оголошує конкурс на заміщення  вакантних посад науково-педагогічних працівників (газета “Уманська зоря” від 5.10.2018 р.):

Завідувач кафедри плодівництва і виноградарства - 1 ставка;

Завідувач кафедри публічного управління та адміністрування – 1 ставка;

Завідувач кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін – 1 ставка;

Завідувач кафедри біології – 1ставка;

Професор кафедри екології та безпеки життєдіяльності – 1 ставка;

Професор кафедри плодівництва і виноградарства – 0,5 ставки;

Професор кафедри публічного управління та адміністрування – 1 ставка;

Доцент кафедри загального землеробства – 1 ставка;

Доцент кафедри біології – 1 ставка;

Доцент кафедри агроінженерії – 0,5 ставки;

Доцент кафедри технології  зберігання і переробки зерна – 1 ставка;

Доцент кафедри економіки – 0,5 ставки;

Доцент кафедри лісового господарства – 1 ставка ;

Старший викладач кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів – 1 ставка;

Старший викладач кафедри інформаційних технологій – 3 ставки;

Викладач кафедри української та іноземних мов – 1 ставка;

Викладач кафедри менеджменту – 1 ставка;

Викладач кафедри лісового господарства – 0,5 ставки.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

- заяву про допуск до участі у конкурсі написану власноруч на ім'я ректора;

- особовий листок з обліку кадрів засвідчений кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

- ксерокопію паспорта громадянина України ( с.1,2,11) засвідчену особисто;

- ксерокопію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

-  ксерокопію документів: про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

- список наукових праць, за попередній термін роботи, засвідчених в установленому порядку;

- матеріали про підвищення кваліфікації або стажування, протягом останніх п’яти років, засвідчених в установленому порядку;

- звіт за попередній термін роботи;

- довідку про проходження попереднього (періодичного), психіатричного медичних оглядів (довідки, термін яких не закінчився вважаються дійсними на новий строк, у такому випадку надати копію цієї довідки);

-  дві фотокартки 3,5*4,5см.

Документи приймаються протягом місяця з дня оголошення конкурсу у відділ кадрів університету за адресою: вул. Інститутська,1, м. Умань, телефон для довідок (04744)4-69-83.

Переглядів - 11971

top