Редакційно-видавничий відділ

11.09.2017
Контакти
unus_rvv@ukr.net, rvv@udau.edu.ua

Редакційно-видавничий відділ (РВВ) є структурним підрозділом університету й організований з метою надання інформаційних та поліграфічних послуг для забезпечення навчального, виховного й наукового процесу в університеті.

Діяльність редакційно-видавничого відділу спрямована на впорядкування та забезпечення роботи сайту, підготовку до друку і тиражування навчально-методичної, наукової літератури, інформаційних та нормативних матеріалів, що необхідні для функціонування структурних підрозділів університету.

Редакційно-видавничий відділ надає послуги з друку навчальних і навчально-методичних посібників, текстів і конспектів лекцій, методичних вказівок і рекомендацій, бланкової продукції тощо.

На базі відділу 1 раз на 2 місяці видається газета «Університетські вісті», яка висвітлює події з життя університету, та 2 рази на рік виходить з друку «Збірник наукових праць Уманського НУС», що входить до переліку фахових видань ДАК України з економічних і сільськогосподарських наук.

Переглядів - 5065

top