Проблемна науково-дослідна лабораторія з оптимізації родючості ґрунту в плодоягідних насадженнях

28.01.2016
Контакти
(04744) 3-43-88
вул. Інститутська, 1, корпус №3, 1-й поверх
lab.fertility@udau.edu.ua

Проблемна науково-дослідна лабораторія з оптимізації родючості ґрунту в плодоягідних насадженнях функціонує в університеті з 1987 року. Вона створена на базі науково-дослідної лабораторії з утримання ґрунту в садах, яка була організована в Уманському СГІ союзним Міністерством сільського господарства у 1963 році під науковим керівництвом відомого вченого у садовому землеробстві професора С.С. Рубіна.

За роки діяльності цих лабораторій у них виконані фундаментальні дослідження процесів ґрунтоутворення в умовах довготривалого (понад 50 років) садового агробіогеоценозу, як специфічної агроекосистеми, що займає проміжне біолого-екологічне становище між лісовим біогеоценозом і польовим агрофітоценозом. Під багаторічною садовою (деревною) монокультурою ґрунтовно досліджені процеси трансформації і профільного розподілу (до 10-13 - метрової глибини) органічних та мінеральних речовин, їх кругообігу і балансу в садових агроекосистемах за різних систем утримання ґрунту та удобрення, вивченні особливості мінерального живлення плодових рослин – поглинання рослинами і розподіл між їхніми органами елементів живлення, у тому числі мічених ізотопами, з різних шарів ґрунту залежно від рівнів їх збагачення живильними речовинами та від віку і продуктивності плодових культур. Ці результати мають важливе загальнобіологічне значення для розвитку теорії ґрунтового живлення.

Дослідженнями в унікальних довготривалих дослідах встановлено і всебічно обґрунтовано водорегулюючу роль парової системи утримання ґрунту в незрошуваних садах, а також позитивну ефективність застосування дерново-перегнійної системи утримання міжрядь у зрошуваних насадженнях та в умовах достатнього природного зволоження, що широко підтвердилось і застосовується у промисловому садівництві. Встановлено і рекомендовано оптимальні норми і дози добрив та методи їх уточнення в конкретних кварталах садів і ягідників за даними агрохімічного обстеження ґрунту і рослин з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов та рівня продуктивності. Розроблено і рекомендовано системи застосування органічних та органо-мінеральних добрив для забезпечення достатнього живлення плодових рослин при раціональному використанні цих засобів і збереженні екологічної чистоти продукції та навколишнього природного середовища.

В останні десятиріччя проблемна лабораторія працює над розробкою моделей оптимальних параметрів родючості ґрунтів для плодоягідних насаджень. Вивчає системи раціонального застосування добрив у сучасних інтенсивних скороплідних насадженнях, в тому числі, у повторно вирощуваних на місці розкорчованих старих садів, де удосконалюються системи утримання ґрунту з метою їх раціоналізації та підвищення ефективності, зокрема, використання дерново-перегнійної системи при залуженні міжрядь природною трав'янистою рослинністю у поєднанні з крапельним зрошенням та удобренням способом фертигації.

На основі матеріалів досліджень і практичних розробок лабораторії видано рекомендації для виробництва з інтенсифікації садівництва та удобрення плодових насаджень й утримання ґрунту в них, а також монографії і навчальні посібники, надаються практичні поради виробничникам щодо можливості закладання садів і ягідників та рекомендації з утримання ґрунту й удобрення в них на основі результатів виконуваного лабораторією агрохімічного обстеження ґрунту.


За результатами досліджень в лабораторії підготовлено й успішно захищено п'ять докторських і 18 кандидатських дисертацій та понад 100 дипломних робіт випускників університету. Це свідчить, що успішно функціонує і розвивається відома в світі наукова школа з живлення плодових рослин та оптимізації родючості ґрунту в плодоягідних насадженнях, заснована професором С.С. Рубіним.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.07р. №1103-р унікальний довготривалий дослід лабораторії (єдиний у світі, що проводиться 80 років з 1931р. по цей час) з системами удобрення яблуневого саду включено до Державного реєстру наукових об'єктів, які становлять національне надбання – «Унікальна дослідницька агроекосистема яблуневого саду Уманського національного університету садівництва».

Нині на базі проблемної науково-дослідної лабораторії функціонує атестована державною службою стандартизації і метрології наукова агрохімічна лабораторія масових аналізів (свідоцтво №А10-234 від 18.10.2010 р.). У ній виконуються:

  • агрохімічні аналізи ґрунтів для оцінки їх родючості і розроблення рекомендацій щодо можливості використання під вирощування польових, овочевих і садових культур та раціонального й ефективного застосування добрив у їх посівах та насадженнях;
  • аналізи води з різних джерел (водопровідної, свердловинної, криничної, ставкової, озерної) для оцінки її якості як питної, так і технічної та поливної;
  • хімічний аналіз рослинної продукції (овочів, плодів тощо) для оцінки її харчових і кормових якостей.

Послуги надаються юридичним і фізичним особам.

Переглядів - 4729

top