Проблемна науково-дослідна лабораторія засобів боротьби з бур’янами

28.01.2016
Контакти
lab.weed@udau.edu.ua

Проблемна науково-дослідна лабораторія комплексних заходів боротьби з бур'янами і дослідженнями теоретичних основ дії хімічних і біологічних препаратів в посівах сільськогосподарських культур була створена згідно з наказом № 51 державної комісії ради Міністрів СРСР з продовольства і закупок від 12 квітня 1991 року в Уманському державному аграрному університеті. Науковим  керівником лабораторії  призначено доктора с.- г. наук, зав.  кафедри  мікробіології, біохімії і фізіології рослин (зараз біології), академіка, професора Грицаєнко З.М. У жовтні 1991 року наукова лабораторія була передана в розпорядження Мінсільгосппроду України.

Проблемна лабораторія кафедри біології Уманського НУС досліджує фізіолого-біохімічні та мікробіологічні процеси в рослинах і грунті за різних умов застосування хімічних і біологічних препаратів в посівах сільськогосподарських культур, впроваджує у виробництво науково-обгрунтовані екологічно безпечні, новітні технології виробництва високоякісної продукції рослинництва з найменшим пестицидним навантаженням на зовнішнє природне середовище.


      Завданням досліджень є вивчення біологічних процесів  у рослинах і ґрунті, які лежать в основі формування урожайності сільськогосподарських культур, вирощуваних із застосуванням гербіцидів і біологічно активних речовин залежно від різних умов їх застосування, препаратів, норм, способів і строків внесення, ботанічного виду рослин, фаз розвитку культури, механічного складу ґрунтів, наявності гумусу в ґрунті, залежно від попередників, основного обробітку ґрунту на біологічні процеси рослин і ґрунту, які лежать в основі формування врожаю. Зокрема, вивчається вплив хімічних і біологічних  препаратів на:

 • ріст рослин у висоту;
 • динаміку формування асиміляційної поверхні рослин;
 • динаміку накопичення біомаси рослин;
 • вміст фотосинтетичних пігментів у листках;
 • анатомічну будову епідермісу листків та судинно-волокнистих пучків;
 • вміст сухих речовин в листках і стеблах;
 • динаміку чистої продуктивності фотосинтезу;
 • активність ферментативних процесів в рослинах та ґрунті;
 • передачу спадкових генетичних ознак;
 • забур'яненість і структуру посівів;
 • мікробіологічну активність ґрунту в ризосфері рослин;
 • поживний режим ґрунту;
 • азотний, вуглеводний, фосфорний обміни речовин у формуванні врожаю і його якості;
 • енергію проростання і схожість зерна з дослідних ділянок;
 • досліджується залишкова кількість гербіцидів в рослинах, репродуктивних органах і в ґрунті;
 • післядія різних груп гербіцидів в посівах с. - г. культур за різних умов застосування;
 • економічну ефективність.

          На основі досліджених біологічних процесів у рослинах і ґрунті та на виконання наказу Мінагрополітики України від 27.05.08 р. про затвердження галузевої програми "Комплексна біологізація захисту рослин 2008 - 2012 рр." на кафедрі біології  розробляються науково - обґрунтовані екологічно безпечні новітні технології виробництва високоякісної продукції рослинництва  з найменшим гербіцидним навантаженням на зовнішнє середовище, які широко впроваджуються як в межах України, так і за кордоном.


Переглядів - 3020

top