Науково-дослідна лабораторія «Інформаційних технологій в обліку і аудиті»

16.11.2015
Контакти
(04744) 3-44-41
вул. Інтернаціональна, 2
rlab.accounting@udau.edu.ua , oblikudau@gmail.com

Науково-дослідна лабораторія є науково-дослідним підрозділом Уманського  національного університету садівництва при кафедрі обліку і аудиту. Діяльність лабораторії спрямована  на розроблення  і відстеження  результатів  реалізації програм  і проектів розвитку обліку і аудиту, надання комплексу різноманітних консультаційних послуг юридичним та фізичним особам, а також проведення  інших досліджень науково-прикладного характеру.

Лабораторія сприяє формуванню інформації для використання її при обґрунтуванні розвитку економіки підприємства (регіону, країни) з використанням нових технологій обліку і аудиту, адаптованих до вимог сьогодення та одночасно є експериментальним підґрунтям для підготовки науковців-дослідників та викладачів-консультантів.

Метою створення та діяльності науково-дослідної лабораторії є поєднання інтелектуальних, людських, матеріально-технічних та документальних ресурсів з виконання дослідних, проектних та консультаційних робіт в системі бухгалтерського обліку і аудиту, з метою отримання результативних показників їх діяльності  для подальшого  використання, популяризації та комерціалізації отриманих результатів.

Основними завданнями діяльності лабораторії є:

- об'єднання інтелектуальних, фінансових і матеріально-технічних ресурсів при виконанні наукових досліджень з проблем обліку і аудиту в сучасних умовах розвитку економіки;

- впровадження результатів наукових досліджень у виробництво та навчальний  процес;

- кадрове, матеріально-технічне, правове та інформаційне забезпечення  виконання наукових досліджень;

- оприлюднення результатів наукових досліджень на конференціях, семінарах та в наукових виданнях;

- розвиток кадрового потенціалу кафедри, товариств та відповідних наукових шкіл.

Для досягнення поставлених цілей науково-дослідна лабораторія виконує наступні функції:

- надання наукових, консультаційних, експертних та інших  видів послуг, напрям яких відповідає науковим напрямкам діяльності лабораторії, організаціям, підприємствам, установам та фізичним особам;

- забезпечення комерціалізації результатів наукових досліджень та впровадження  їх у виробництво;

- залучення науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів університету до виконання науково-дослідних робіт;

- придбання та підтримка у належному технічному стані приладів, обладнання та матеріалів для виконання наукових досліджень;

- отримання дозвільних документів для проведення певних видів діяльності;

- збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком діяльності науково-дослідної лабораторії;

- підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів.

Переглядів - 1860

top