Універсальна десяткова класифікація (УДК) в наш час у світі та в Україні

Універсальна десяткова класифікація (УДК) – є єдиною міжнародною універсальною системою, яка дозволяє досить повно розкрити зміст матеріалу і забезпечити швидкий пошук інформації. Вона використовується  для систематизації наукових праць, літератури, мистецтва, статей в періодичних виданнях, дисертацій, різних видів документів і організації картотек, тобто всього, що створило і видало людство за період свого існування. УДК широко використовується в багатьох країнах світу, а саме – в 135 – ти і перекладена на 39 мов світу.

Індекси УДК є обов’язковим елементом бібліографічного опису для класифікації всіх документів, обов’язковими при обміні інформацією між суб’єктами книжкового ринку. УДК є зрозумілою споживачам всього світу. Тематичний пошук інформації на основі індексів УДК з успіхом здійснюється по Інтернету.

На звороті титульної сторінки кожної книги ставиться абревіатура УДК і індекс галузі знань.

Сьогодні Універсальна десяткова класифікація (УДК) є інтелектуальною власністю спеціально організованого міжнародного Консорціуму УДК (Гаага, Нідерланди), об’єднуючого основних видавців таблиць УДК на різних мовах. З юридичної точки зору, таблиці УДК є власністю Консорціуму та його уповноважених представників. Це означає, що ніхто не має права вносити зміни і доповнення у таблиці без згоди на те Консорціуму. У зв’язку з появою нових понять поступово збільшується обсяг таблиць, тому робота з вдосконалення УДК здійснюється з урахуванням основного правила – максимальної стабільності структури таблиць, але за умови їхнього безперервного динамічного розвитку, якнайповнішого та якнайдетальнішого висвітлення того чи іншого аспекту. Оскільки усі галузі знань зазнають безперервного розвитку та розширення, то і таблиці УДК мають повністю відображати їхній сучасний стан, враховуючи зміни, події та явища, що відбуваються в світі.  Всі пропозиції щодо вдосконалення УДК надсилаються до Консорціуму для розгляду, перевірки та подальшого опрацювання. Консорціум УДК запевняє, що постійно здійснюється  перевірка не лише змін усієї інформації, а й контексту, в якому інформація була зафіксована.

У такій ситуації УДК може і має виступати як вже готова модель онтології всього наукового знання, перевірена більше, ніж сторічною практикою. Визнання УДК онтологічною моделлю світу одразу вирішує багато завдань: надає розроблений каркас онтології, який у подальшому можна розвивати й удосконалювати, але який вже зараз охоплює усі галузі знань; вирішує проблему взаємодії різних мов; створює організаційний та методичний механізми ведення і вдосконалення системи, запропонованої Консорціумом УДК; забезпечує передавання інформації про систему користувачам у вигляді друкованих паперових та електронних видань.

Найбільшого вдосконалення таблиці УДК досягли в 1960 – х роках, потім у 1990 – 2008 роках. Спеціальна комісія здійснювала ретельний перегляд та перевірку таблиць класифікації для встановлення точних класифікаційних індексів, ретельний перегляд як загальних, так і спеціальних визначників, оскільки особливо в останніх повторювались деякі поняття, що вже існували в основних таблицях класифікації, тому в таких випадках слід використовувати двокрапку. Вилучались дубльовані поняття з різних таблиць.

У 2007 р. створено Консультативну раду УДК, до складу якої входять галузеві фахівці з понад 20 країн. Члени Консультативної ради роблять експертні оцінки з окремих питань, а також залучають галузевих фахівців у своїх країнах.

Здійснюється пошук нових можливостей для роботи в електронній мережі й дискуванні. З цією метою регулярно проводяться конференції і семінари з УДК. Перший з них під назвою’’Доступ до інформації у глобальному суспільстві’’ відбувся у червні 2007 р. у Гаазі. На семінарі зібралось майже 70 учасників з 30 країн, у тому числі бібліотекарі, галузеві спеціалісти, редактори і перекладачі національних видань таблиць, викладачі університетів, дослідники й студенти факультетів бібліотеко – та інформацієзнавства. Другий семінар проведено в 2009 р. Різноманітні конференції, семінари і збори, які регулярно організовує Консорціум УДК та установи, що займаються підготовкою та виданням таблиць (у тому числі й Книжкова палата України), є одним із засобів, який дає змогу обмінюватись досвідом у галузі УДК. Представники Консорціуму також закликають користувачів постійно інформувати їх, висловлюючи свої коментарі й доповнення, адже веб-сайт УДК завжди є засобом, за допомогою якого з’являється можливість розповсюджувати останні новини про зміни, забезпечувати інформацією про діяльність, видання і членів Консорціуму, а також контактувати з користувачами.

В Україні Універсальна десяткова класифікація (УДК) затверджена з 1962 року в директивному порядку в якості єдиної класифікації природничої і технічної літератури в бібліотеках, видавництвах, редакціях науково – технічних журналів, в установах науково – технічної інформації. Тривалий час застосування її було обмежене з ідеологічних причин.

У 1998 році Книжкова палата України отримала Еталонні таблиці Універсальної десяткової класифікації у вигляді структурованих електронних текстових масивів від Консорціуму УДК за ліцензією UDC – 9710, що передбачає переклад, друкування і розповсюдження тиражу на території України.

Понад два роки тривала напружена робота. Переклад з англійської мови виконували фахівці з великим досвідом перекладу наукових і технічних текстів. Вони доповнювали відповідні записи українським перекладом, зберігаючи структуру бази даних еталона. В 2000 р. Книжкова палата України видала таблиці УДК в двох книгах – Книга 1: Таблиці; Книга 2: Алфавітно – предметний покажчик, який мала щастя отримати і наша бібліотека, і з якими ми успішно працюємо сьогодні.

Щорічно Книжкова палата України отримує від Консорціуму (за ексклюзивною ліцензійною угодою ) чергове видання «Extensions and Corrections to the UDC» англійською мовою у друкованій та електронній версіях.Усі здійснені співробітниками Консорціуму зміни постійно вносяться і до україномовної УДК, забезпечуючи та підтримуючи, таким чином, класифікацію в актуальному стані.   Враховуючи значне збільшення обсягу таблиць УДК, а також прагнучи забезпечити зручність у використанні, було вирішено видати таблиці у семи томах, розподіливши матеріал таким чином:

Т. 1: Допоміжні таблиці;

Т. 2: 0/3 Загальний відділ. Філософія. Психологія. Релігія. Суспільні науки;

Т. 3    5, 60/61 Математика та природничі науки, Біотехнологія. Медичні науки;

Т. 4:     62 Машинобудування. Техніка в цілому;

Т. 5: 63/65 Сільське, лісове, рибне та мисливське господарство. Комунально – побутове господарство. Організація комерційних та приватних підприємств, торгівлі, транспорту, зв’язку, поліграфії;

Т. 6:  66/69 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Різні галузі промисловості та ремесла. Будівельна промисловість;

Т. 7:     7/79  Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт. Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство. Географія. Біографії. Історія.

До кожного тому розроблено Алфавітно – предметний покажчик (АПП).

Робота з адаптації змісту УДК до сучасних науково-технічних, політичних, економічних і культурних умов існування суспільства, продовжується безперервно.

На сьогоднішній день таблиці УДК залишаються конкурентоспроможними. Користувачі не відмовляються від них на користь інших. А це є дуже важливим і позитивним результатом для тих, хто над ними працює.

Варвара Охмак, провідний бібліотекар Наукової бібліотеки УНУС