Виховна робота інженерно-технологічного факультету

01.03.2016

Виховна робота на факультеті здійснюється згідно з "Концепцією виховання дітей та молоді в національній системі освіти" та "Концептуальними принципами гуманітарної освіти в Україні". Виховна робота спрямована на забезпечення необхідних умов для самореалізації студента, виховання правової, мовної та духовної культури особистості студентів; для формування світогляду студентів; для повноцінного розвитку молоді, а також для формування високо кваліфікованих фахівців.

Виховний процес в академічних групах здійснюється за допомогою кураторів. Основне в роботі куратора – це орієнтація на передачу молодому поколінню соціального досвіду, духовних цінностей, набутих як народом України, так і людством в цілому. У відношеннях між куратором і студентом повинна бути досягнута атмосфера співробітництва. Куратори постійно здійснюють і удосконалюють нові форми індивідуальної роботи з урахуванням характеру особистості, а також умов життя студента. У роботі із студентами молодших курсів приділяється більше уваги процесу адаптації їх до студентського життя, розпорядку і вимог навчального процесу, подолання складностей, що виникають.

Індивідуальна робота кураторів, професорсько-викладацького складу факультету спрямована на ознайомлення студентів з традиціями вузу, можливостями реалізації студентами їх творчої індивідуальності. Важливий принцип виховання – виховання через колектив – тісно пов'язаний з індивідуальним вихованням і має за мету створення такої атмосфери в студентській групі, на курсі, де є взаєморозуміння, дружба, шанування до професіоналізму, де розвиваються основи для подальшого співробітництва. Ці завдання ставляться перед кураторами груп, курсів заступником декана з виховної роботи а також деканом факультету. 

На факультеті практикуються форми і засоби виховної роботи, що вимагають об'єднання зусиль усіх членів студентського колективу: участь у спортивних змаганнях з різних видів спорту, проведення Дня факультету, проведення конкурсу на найкращу студентську газету та ін.. Кожного місяця куратори факультету проводять виховні години, на яких вони зустрічаються зі студентами, обговорюють питання, пов'язанні з навчально-виховним процесом на факультеті. Кожного місяця куратори запрошуються на постійно діючий семінар кураторів. Кураторам в їх роботі допомагають старости, представники профспілок і члени студентського самоврядування факультету. Роботою кураторів керує заступник декана з виховної роботи, який систематично відвідує виховні години в академічних групах, проводить збори кураторів. Звіти кураторів про їх роботу періодично заслуховуються на засіданнях кафедр та на вченій раді факультету, проводиться періодичний аналіз форм і методів цієї роботи. На початку навчального року в усіх академічних групах за участю кураторів обираються старости та затверджуються деканатом факультету. Регулярно деканат запрошує старост на старостати, де обговорюються різноманітні питання, справи, що пов'язані з навчальною та виховною роботою: відвідування занять, успішність студентів, тощо. 

На початку року студентським активом та деканатом розробляється та затверджується план виховної роботи факультету на поточний рік. Згідно з цим планом на факультеті здійснюється виховна робота. Виховна робота на факультеті спрямована на розвиток здібностей студентів, збагачення їх естетичного досвіду шляхом залучення до активної участі у художній самодіяльності. Студенти факультету доповідають на наукових конференціях. Студенти факультету беруть активну участь у факультетських та загально-університетських концертах і конкурсах, які присвячені різноманітним святам. Під керівництвом редколегії факультету проводяться конкурси газет. Студенти факультету беруть участь у спортивних змаганнях серед курсів та між факультетами. Протягом року студенти факультету відвідують лекції про здоровий спосіб життя та формування культури подружніх відносин. Здійснюється також національно-патріотичне виховання студентів. Проводяться літературно-музичні вечори, присвячені ювілейним датам провідних діячів національної культури, до підготовки яких залучаються і студенти. Окремо ведеться робота з першокурсниками. За підготовку до конкурсу кожної групи відповідають куратори і старости груп. З першокурсниками проводяться різноманітні бесіди та анкетування. Багато студентів факультету займаються у різноманітних гуртках та секціях університету. 

Іногороднім студентам надаються місця в гуртожитках згідно рейтингу на поселення. Після заселення обираються старости блоків, які відповідають за порядок у гуртожитку. Гуртожиток постійно відвідують куратори та заступник декана, особлива увага приділяється пропаганді здорового способу життя. Щомісячно проводяться санітарно-гігієнічні рейди.

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ

НА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

(вересень – грудень) 2013 р.


з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

за проведення заходів

1.

Урочистості, присвячені початку нового навчального року – посвята першокурсників

вересень

Заступник декана з орг.-вих. роботи, куратори

2.

Формування комплексу організаційно-виховних заходів на факультеті, що складаються з планів кураторів академічних груп

вересень

Заступник декана з орг.-вих. роботи, куратори

3.

Залучення студентів І курсу до участі в художній самодіяльності на базі університету

вересень

Заступник декана з орг.-вих. роботи, куратори, студрада

4.

Розробка графіків чергування та проведення виховної роботи викладачами факультету в гуртожитку № 1, контроль за їх дотриманням та виконанням

протягом року

Заступник декана з орг.-вих. роботи

5.

Проведення тематичних бесід зі студентами

вересень

Заступник декана з орг.-вих. роботи, куратори, студрада

6.

Проведення на факультеті семінару кураторів.

протягом року

Заступник декана з орг.-вих. роботи

7.

Запровадити проведення на факультеті методичних семінарів для викладачів

протягом року

Заступник декана з орг.-вих. роботи

8.

Участь у засіданні ради студентського самоврядування факультету, контроль за їх проведенням

протягом року

Заступник декана з орг.-вих. роботи

9.

Проведення санітарно-гігієнічних рейдів в гуртожитку № 1

протягом року

Заступник декана з орг.-вих. роботи

10.

Організація поїздки по історичних та туристичних місцях України

протягом року

Заступник декана з орг.-вих. роботи, куратори, студрада

11.

Заслуховування на засіданнях вченої ради факультету звітів кураторів

протягом року

Заступник декана з орг.-вих. роботи

12.

Організація конкурсу "Кращий на потоці" з-поміж студентів 1-5 курсів, «Краща кімната поверху» в гуртожитку

протягом року

Заступник декана з орг.-вих. роботи

13.

Участь в урочистостях з нагоди Дня міста, фестивалі «Софіївські зорі»

жовтень

Заступник декана з орг.-вих. роботи, куратори, студрада

14.

Участь в урочистостях з нагоди Дня працівників освіти і науки

жовтень

Заступник декана з орг.-вих. роботи, студрада

15.

Участь в урочистостях з нагоди  Дня студентів

листопад

Заступник декана з орг.-вих. роботи, студрада

16.

Участь у заходах, приурочених Дню пам’яті жертв голодомору та політичних репресій

листопад

Заступник декана з орг.-вих. роботи, студрада

17.

Участь у підготовці та проведенні загально університетських конкурсів: „Козацькі розваги”, іграх КВК; спортивних змаганнях

протягом року

Заступник декана з орг.-вих. роботи, куратори, студрада

18.

Святкування Нового року

грудень

Заступник декана з орг.-вих. роботи, куратори, студрада

19.

Участь в організації та підготовці свята останнього дзвоника та випуску  студентів.

червень

Заступник декана з орг.-вих. роботи, куратори 5 курсу

 

 

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ

НА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

(лютий – червень) 2014 р.

з/п

Назва заходу

Дата виконання

Відповідальні

1.

Формування комплексу організаційно-виховних заходів на факультеті на ІІ семестр, що складаються з планів кураторів академічних груп

лютий

заст.декана з вих.роботи, куратори

2.

Розробка графіків чергування та проведення виховної роботи викладачами факультету протягом ІІ семестру в гуртожитку № 1, контроль за їх дотриманням та виконанням

лютий

заст.декана з вих.роботи, куратори

3.

Святковий вечір, присвячений Дню закоханих (І курс)

лютий

заст.декана з вих.роботи, куратори І курсу

4.

Проведення санітарно-гігієнічних рейдів в гуртожитку № 1

лютий-червень

заст.декана з вих.роботи, студрада, куратори

5.

Підготовка та участь в спортивному святі, приуроченому Дню захисника Вітчизни

лютий

куратори, студрада,

6.

Відкрита лекція на тему «Здоровий спосіб життя», проведена представниками організації Червоний Хрест

березень

заст.декана з вих.роботи

7.

Проведення на факультеті семінару кураторів

березень

заст.декана з вих.роботи

8.

Святкування 8 березня

березень

заст.декана з вих.роботи, студрада

 

9.

Проведення кураторами академічних груп виховних годин в Центрі здоров’я

лютий-червень

заст.декана з вих.роботи,

куратори

10.

Зустріч з лікарем гінекологом-венерологом

квітень

куратори

11.

День факультету

квітень

заст.декана з вих.роботи, студрада, куратори

12.

Екскурсія до краєзнавчого музею м.Умань

травень

куратори

13.

Екскурсія до дендрологічного парку «Софіївка» НАНУ

травень

куратори

14.

Екскурсія до картинної галереї

травень

куратори

15.

Урочисте святкування випуску студентів

червень

заст.декана з вих.роботи, куратори 5 курсу

Переглядів - 3249

top